Kolik je porodné a do jakého příjmu na něj máte nárok?

Porodné 2024: Nárok, výše a jak podat žádost (ilustr. foto)

Porodné 2024: Nárok, výše a jak podat žádost (ilustr. foto) Zdroj: Mimi Concept

Porodné je jednorázovou finanční pomocí rodinám. Nárok na porodné ale mají pouze rodiny s příjmem do zákonného limitu. Jaká pravidla platí pro čerpání porodného v  roce 2024? Jak a kde podat žádost?

Nárok na porodné má rodina, pokud její rozhodný příjem nepřevyšuje 2,7násobek životního minima. Při překročení limitu například o desetikoruny již nárok na porodné nevzniká, není zavedeno žádné příjmové „toleranční pásmo“. Porodné slouží rodičům k financování prvotních nákladů spojených s narozením dítěte.

Žádost o porodné a kde ji podat

O porodné se žádá na místně příslušném úřadu práce, papírově nebo elektronicky. K žádosti se mimo rozhodných příjmů dokládá i rodný list dítěte. Porodné je možné čerpat pouze na první nebo druhé dítě. Porodné není součástí mzdy a žádost nevyřizuje zaměstnavatel, žádost si podávají přímo rodiče.

Co jsou rozhodné příjmy?

Do rozhodného příjmu se započítávají všechny rozhodné příjmy, tedy ze zaměstnání, podnikání, ale i nemocenská, mateřská či podpora v nezaměstnanosti. Započítávají se čisté příjmy (tedy po zdanění) obdržené na účet.

Pro účely porodného, stejně jako pro účely ostatních dávek státní sociální podpory, se hodnotí příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Pro účely porodného se tedy posuzují příjmy společně posuzovaných osob za leden až březen, duben až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec, v závislosti na dni porodu.

Porodné zpětně se nevyplácí

Uplatnit žádost o porodné je možné do jednoho roku od narození dítěte. Pro nárok na porodné je rozhodující finanční rodinný stav před porodem. Pokud se v následujících měsících či letech rodinná finanční situace zhorší, tak se porodné zpětně nevyplácí.

Výše porodného v roce 2024

V případě rozhodného příjmu do limitu je porodné vyplaceno jednorázově, přičemž na první narozené dítě činí 13 tisíc korun a na druhé 10 tisíc korun. Částka porodného je stejně vysoká, není v závislosti na dosahovaném příjmu nijak odstupňována.

Výpočet porodného u dvojčat

Jestliže se bezdětným rodičům narodí dvojčata, tak činí částka porodného 23 tisíc korun (13 tisíc korun + 10 tisíc korun). Když se však narodí dvojčata a rodiče již mají jedno starší dítě, tak se obdrží porodné ve výši 10 tisíc korun.

Životní minimum v roce 2024

Celková částka životního minima domácnosti závisí nejenom na počtu osob v domácnosti, ale i na věku dětí. Pro účely výpočtu životního minima se rozlišuje věk dítěte do 6 let, od 6 let do 15 let a od 15 let do 26 let.

OsobaČástka
Jednotlivec4 860 korun
První dospělá osoba v domácnosti4 470 korun
Další dospělé osoby v domácnosti4 040 korun
Dítě do 6 let věku2 480 korun
Dítě od 6 let do 15 let věku3 050 korun
Dítě od 15 let do 26 let věku3 490 korun

Do částky životního minima pro výpočet porodného se započítává i novorozenec. Takže životní minimum rodičů s novorozencem činí 10 990 korun (4 470 korun + 4 040 korun + 2 480 korun).  

Rodinná kalkulačka nároku na porodné

V přiložené tabulce níže máme pro názornost vypočten hraniční rodinný příjem pro nárok na porodné v závislosti na rodinné situaci.

Rodinná situaceRozhodný příjem
Samoživitel/ka a narození prvního dítěte18 765 korun
Samoživitel/ka se starším dítětem do 6 let věku25 461 korun
Samoživitel/ka se starším dítětem ve věku od 6 let do 15 let27 tisíc korun
Dva rodiče a narození prvního dítěte29 673 korun
Dva rodiče se starším dítětem do 6 let věku36 369 korun
Dva rodiče se starším dítětem ve věku od 6 let do 15 let37 908 korun