Paušální daň 2023 pro OSVČ: Pásma, podmínky přihlášení a komu se vyplatí

Zájem živnostníků o paušální daň

Zájem živnostníků o paušální daň Zdroj: E15

Zavedení paušální daně od roku 2021 přivítalo hodně OSVČ, které chtějí minimalizovat svoji povinnou daňovou administrativu a snadno plánovat své cash-flow. Od roku 2023 se rozšíří počet OSVČ, které mohou do paušálního režimu vstoupit. Jak vysoká bude měsíční paušální daň?

Co je to paušální daň

Při vstupu do paušálního režimu platí OSVČ po celý rok každý měsíc stejnou daňovou platbu, nemusí vyplňovat daňové přiznání a přehledy a nemůže vzniknout žádný roční nedoplatek. Daňová předvídatelnost, jednoduchost a snadnější finanční plánování jsou pro některé OSVČ natolik zásadní atributy, že paušální daň vítají, i když v souhrnu zaplatí o několik stokorun více na přímých daních.

Výhody: Komu se vyplatí paušální daň 2023?

„Některé OSVČ však vstupem do paušálního režimu dokonce daňově ušetří, neboť v souhrnu platí na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění méně, než kdyby vedly daňovou evidenci,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Registrace k paušální dani 2023

Zatímco v roce 2021 a v roce 2022 mohly do paušálního režimu vstoupit OSVČ s příjmy do 1 000 000 korun, které nejsou plátci DPH, tak od roku 2023 budou moci do paušálního režimu vstoupit OSVČs příjmy do 2 000 000 korun, které nejsou plátci DPH.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva milióny korun od příštího roku je pro OSVČ velmi příznivou zprávou i právě s ohledem na možnou účast v daňovém paušálním režimu. „S rozšířením příjmového limitu však budou zavedeny tři pásma paušální daně, a sice 6 208 korun měsíčně, 16 tisíc korun měsíčně a 26 tisíc korun měsíčně,“ dodává Gabriela Ivanco.

Formulář k přihlášení do paušálního režimu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu můžete podat:

Podmínky pro přihlášení k paušální dani

K paušální dani bude možné se přihlásit znovu do 10. ledna nového roku. Částka je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Režim paušální daně se rozdělí do tří pásem podle výše příjmu. Navíc se do tohoto režimu mohou přihlásit i lidé, kteří mají roční výdělek do dvou milionů korun.

Podnikatel, který chce platit paušální daň nesmí být současně registrován jako plátce DPH.

Kdo platí nejnižší daňový paušál

Nejnižší měsíční daňový paušál ve výši 6 208 korun budou v případě dobrovolného vstupu do daňového paušálu platit tyto OSVČ:

  • všechny s příjmem do 1 000 000 korun,
  • s příjmem do 1 500 000 korun, pokud mají alespoň 75 procent svých příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál
  • OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, pokud mají alespoň 75 procent příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80procentní výdajový paušál.

Pásma pro paušální režim

Nejvíce OSVČ bude v prvním pásmu. Do jakého pásma bude podnikatel zařazen, záleží na rozhodných příjmech, příjmy ze samostatné činnosti jsou rozděleny takto:

1.       Pro první pásmo:

  • do výše 1 000 000 korun bez ohledu na to, z jakého činnosti plynou
  • do výše 1 500 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů
  • do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent z příjmů

2.       Pro druhé pásmo:

  • do výše 1 500 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
  • do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů

3.       Pro třetí pásmo:

  • do výše 2 000 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou

„Souhrnná měsíční daňová platba ve výši 6 208 korun se bude skládat z platby daně z příjmu ve výši 100 korun, zdravotního pojištění ve výši 2 722 korun a sociálního pojištění ve výši 3 386 korun,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Paušální daň a důchod

V měsíční platbě paušální daně je zahrnuto i sociální pojištění, které je o 15 procent vyšší než minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je to však stále nízká platba a zejména OSVČ využívající daňový paušál v prvním pásmu by si měly výrazně spořit a investovat na důchod, neboť jejich budoucí starobní důchod bude značně podprůměrný.

„Vzhledem k tomu, že OSVČ v paušálním režimu nemohou obdržet daňový bonus, tak není tento daňový systém finančně výhodný pro OSVČ s nižšími zisky uplatňující daňové zvýhodnění na děti, které právě na dani z příjmu nic neplatí a ještě dostávají daňový bonus,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Návrh zákona byl schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou, Senátem i prezidentem Milošem Zemanem.

Kdy platit paušální daň

Zálohovým obdobím v případě paušálního režimu je kalendářní měsíc, platba za daný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce. Takže změnu trvalého příkazu by měli stávající účastníci paušální daně změnit do 20. ledna, aby předešli případnému nedoplatku.

Kam platit paušální daň

Samotné zálohy paušální daně pak poplatníci posílají na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB).

Jak platit paušální daň

U platby paušální zálohy je třeba uvést, tak jako i u všech ostatních plateb finančnímu úřadu, variabilní symbol (VS). Variabilní symbol odpovídá kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ), která je tvořena obecným identifikátorem nebo vlastním identifikátorem správce daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Jak zrušit paušální daň

Pokud v průběhu zdaňovacího období OSVČ překročí obrat, resp. se stane plátcem DPH apod., znamenající porušení podmínek pro možnost setrvání v paušálním režimu, musí to oznámit správci daně do 15 dnů. Tento živnostník pak bude zároveň muset dle standardních podmínek podat daňové přiznání a Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, stejně tak vyrovnat daňovou povinnost.