Jaké náklady mohou banky účtovat za předčasné splacení hypotéky, ČNB vydala stanovisko

ČNB

ČNB Zdroj: profimedia.cz

ČNB
ČNB
3
Fotogalerie

Česká národní banka vydala své vyjádření k nejasné formulaci v zákoně o spotřebitelském úvěru. Jedná se konkrétně o „účelně vynaložené náklady, které vzniknou věřiteli v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení“.

Podle výkladu ČNB mohou banky klientům účtovat pouze ty náklady, které přímo souvisejí s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení a jejichž výše je zároveň odůvodněná. Dle ČNB se jedná zejména o administrativní náklady poskytovatele, jejichž výše je zároveň odůvodněná.

„Nelze vyloučit ani případné další náklady, a to za podmínky, že v dané konkrétní situaci v udávané výši prokazatelně vzniknou, že by bez předčasného splacení konkrétního úvěru vůbec nevznikly a že jsou vynaloženy účelně,“ uvádí ČNB.

Na druhou stranu příkladem banky nemohou požadovat náhradu, jako je například provize vyplacená poskytovatelem zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení. „Provize je v tomto případě nákladem vynaloženým již v minulosti cíleně k tomu, aby právní vztah vznikl, nikoliv novým nákladem souvisejícím s aktem předčasného splacení úvěru,“ vysvětluje ČNB.

Mezi další náklad, jehož náhradu by si banky dle ČNB neměly nárokovat, patří snížení úrokových výnosů poskytovatele po předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení. Nejedná se totiž o náklad, nýbrž o ušlý zisk. Banky nemohou požadovat ani úrokové náklady z dluhů. „Nejde o náklad vzniklý v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení, nýbrž o náklady na dluhy poskytovatele, například z přijatých úvěrů, vkladů nebo emitovaných dluhových cenných papírů,“ uvádí ČNB.