Kdo povede Centrální evidenci exekucí? | E15.cz

Kdo povede Centrální evidenci exekucí?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V současné době Centrální evidenci exekucí (CEE) vede a provozuje Exekutorská komora ČR. Výpisy z centrální evidence, z nichž lze zjistit informace o exekučních řízeních vedených exekutory, je možné získat pouze za poplatek.

Informace o tom, zda byla na konkrétního člověka zahájena exekuce, se hodí například pronajímatelům bytu při ověřování finanční situace nájemce, anebo při koupi nemovitosti. Výpis z evidence je možné získat na pobočkách Exekutorské komory ČR či na České poště za poplatek ve výši 50 korun za jednu stranu. Pokud do evidence nahlížíte přes webové rozhraní, poplatek činí 60 korun za náhled.

V centrální evidenci ale nenajdete výkony rozhodnutí, které vedou soudy, orgány státní správy a samosprávy, finanční úřady nebo zdravotní pojišťovny. Tyto subjekty totiž výkon rozhodnutí provádí podle zvláštních zákonů.

Boj o data

Na počátku letošního roku kritizoval neochotu Exekutorské komory poskytovat informace Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení a autor projektu Mapa exekucí. V rámci tohoto projektu Institut již několik let poskytuje statistická data o dluzích vymáhaných exekutory v rámci ČR. Komora za poskytnutí nejnovějších údajů vyčíslila Institutu poplatek ve výši několika desítek tisíc. „Komora bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zahájených i starších exekucích,” řekl Radek Hábl.

Podle Exekutorské komory však Institut prevence a řešení předlužení vyžádal podrobná a rozsáhlá data, jejichž zpracování je pracné a nákladné. „Exekutorská komora ČR využila v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím možnost požadovat úhradu nákladů za vyhledání a poskytnutí tohoto enormně rozsáhlého souboru informací,“ uvedla Komora.

I sama Exekutorská komora ČR začala následně data o exekucích uveřejňovat v rámci projektu Otevřená data o exekucích. „Chceme veřejnosti a médiím sami předkládat objektivní data, abychom byli maximálně transparentní a aby nevznikal prostor pro dezinformace,“ uvádí Exekutorská komora na svém webu. „Rozhodli jsme se proto státu, který by měl data primárně sbírat, analyzovat a předkládat veřejnosti sám, ulehčit pozici tím, že budeme poskytovat v pravidelných intervalech statistické údaje o exekucích za něj,“ píše se zde dále s tím, že projekt není financován z veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh k exekučnímu řádu

Podle některých poslanců by Centrální evidenci exekucí měl převzít stát. Pozměňovací návrh poslance Jana Farského (STAN) k novele exekučního řádu navrhuje přenos Centrální evidence exekucí z Exekutorské komory na ministerstvo spravedlnosti. Farský Komoře vytýká nedostatky ve vedení statistik i nedostatečnou aktualizaci a zveřejňování i základních statistických údajů.

„Nejasnosti kolem Centrální evidence exekucí se týkají i neprůhlednosti zpracování dat a podmínek a rozsahu poskytování přístupu do databáze třetím subjektům. Příjmy plynoucí z poskytování dat z této databáze jsou také dlouhodobě utajeny, a to zejména zástupcům ministerstva spravedlnosti,“ píše Farský v pozměňovacím návrhu.

Přenesením Centrální evidence exekucí pod ministerstvo by stát podle Farského získal dostatečné informace pro tvorbu legislativy a „přestal být závislý na ochotě a technických a časových možnostech Exekutorské komory poskytovat data“.  

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka