Insolvenční prázdniny se chýlí ke konci. Od září mohou věřitelé znovu podávat návrhy

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

koruna, peníze, dluhy
..
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Dočasné insolvenční prázdniny přinesl zákon přijatý ve stavu legislativní nouze – tzv. Lex Covid Justice. Podle tohoto zákona není až do 31. srpna možné podat věřitelský insolvenční návrh. K podanému návrhu by soud nepřihlížel. Od počátku září to bude ale opět možné.  

Pokud chtěl dlužník podat návrh sám na sebe, mohl tak učinit i doposud. Věřitelé ale musí čekat na konec ochranné doby. Poprvé mohou insolvenční návrh na svého dlužníka podat prvního září.

Na přelomu roku bude situace jasnější

„Zcela jistě se nám hned v září přihlásí celá řada věřitelů, kteří čekají na první zářijový den, až budou moci podat validní insolvenční návrh na svého dlužníka,“ míní výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek. Vývoj je podle Valáška těžké odhadovat, takových návrhů totiž mohou být vyšší desítky, či dokonce stovky.

Na přelomu roku by se mohl zvýšit počet insolvenčních řízení, v nichž se ocitnou fyzické osoby. „Bude se jednat o lidi, kteří přijdou o práci, znovu budou muset začít splácet splátky úvěrů po prázdninách a postupně vyčerpají všechny rozumné způsoby řešení své situace,“ říká šéf Insolvence 2008. „Zároveň se bude jednat o lidi tak zodpovědné a uvědomělé, že nebudou chtít roztáčet nesmyslná kola dalších půjček a možných exekucí,“ dodává.

Z exekuce do oddlužení

Před oddlužovací novelou z roku 2019 bylo nutné, aby dlužník v oddlužení splatil svým věřitelům během pěti let minimálně 30 procent dluhů. Od loňského roku ale může soud oddlužení povolit i v případě, že dlužník uhradí alespoň hotové výdaje odměnu insolvenčního správce a stejnou částku bude splácet věřitelům.

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník sám. Pokud sám také podává insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení je povinen předložit současně s insolvenčním návrhem.

Kdyby insolvenční návrh podal na dlužníka věřitel, musí dlužník návrh na povolení oddlužení doplnit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy mu byl insolvenční návrh věřitele doručen. Zákon zároveň stanoví podmínku, že o této možnosti musí být dlužník poučen.

Sepsání návrhu na povolení oddlužení

Osobou oprávněnou sepsat za dlužníka návrh na povolení oddlužení je pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná právnická osoba, která obdržela povolení od Ministerstva spravedlnosti. Takových akreditovaných osob je v současné době více než sto a jejich seznam vede ministerstvo. Pouze v případě, že dlužník má sám magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání, anebo má složenu zkoušku insolvenčního správce, smí návrh na oddlužení sepsat sám.

Návrh lze podat pouze na předepsaném formuláři, který ministerstvo v prosinci loňského roku zjednodušilo. Tento návrh musí obsahovat informaci o očekávaných příjmech v následujících dvanácti měsících, stejně jako údaje o příjmech za dvanáct měsíců předcházejících. Dále dlužník předloží zákonem stanovené listiny, především seznamy majetku a doklady o příjmech.