Kdy je možné odstoupit od úvěrové smlouvy | E15.cz

Kdy je možné odstoupit od úvěrové smlouvy

Kdy je možné odstoupit od úvěrové smlouvy
.
• 
ZDROJ: pexels.com

Romana Rybová

S tím, jak se přibližují Vánoce, se dá očekávat navyšování počtu nejrůznějších půjček. Mnohdy nás k vypůjčení peněz nabádají i neustálé reklamy. Často se tak zadlužíme úplně zbytečně. A spousta z nás ani nezná svá práva a povinnosti.

Úvěrovou společnost často poprvé potkáme právě prostřednictvím reklamy. Poskytovatelé díky ní mají dobrý nástroj, jak nás nalákat. Zákon o spotřebitelském úvěru sice dává poskytovatelům jasné pokyny, ti si s tím ale umí poradit.

Až někdy poběží reklama na poskytnutí úvěru, všimněte si teček a šumu ve spodní části obrazovky. V téměř nečitelném textu se  ukrývá povinný reprezentativní příklad, jak by mohl úvěr vypadat v reálné situaci. Zkuste někdy přijít blíže k obrazovce a pár informací zachytit, zaměřte se zejména na čísílko s procenty. Možná si úvěr rychle rozmyslíte. Dále si vzpomeňte na to, že na podmínky vychválené reklamou dosáhne jen zlomek klientů.

Úvěráři musí informovat

Zákon myslí na klienty úvěrových společností. Poskytovatel úvěru musí klienta informovat o všech aspektech smlouvy před jejím uzavřením. Ideální je vyžádat si informace na papíře a doma si je v klidu promyslet. „Zákon zná standardizovaný formulář, ve kterém lze najít potřebné informace přehledněji než ve smlouvě. Pokud ho ani na žádost nedostanete, poskytovatel nebo zprostředkovatel něco tají a takové službě se raději vyhněte,“ varuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Co musí smlouvy obsahovat

Smlouva musí být sepsaná, vy musíte dostat jednu její kopii. Dále by měla obsahovat například dobu trvání, úrokovou sazbu, RPSN, výši, počet a četnost splátek či veškeré související poplatky. Kdyby něco chybělo, znamenalo by to, že smlouva se úročí pouze diskontní sazbou, kterou stanovuje Česká národní banka, a jiný poplatek nesmí věřitel chtít. Povinností poskytovatele je také posouzení, schopnosti splácet.

Pokud jde o úvěr, který není sjednán na bydlení, můžete od něj odstoupit do 14 dnů od jeho uzavření. A to bez udání důvodu. „Pokud nejste správně informováni o svých právech, lhůta na odstoupení běží až od poskytnutí všech informací. Odstoupení musí být písemné a zaslané na adresu úvěrové společnosti. Vypůjčené peníze musíte vrátit, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Po dobu, kdy je máte u sebe, se úročí tak, jak bylo domluveno ve smlouvě,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Smlouva kupní plus úvěrová

Jestliže jste si vzali úvěr kvůli koupi určité věci a tu věc reklamujete, respektive odstoupíte od kupní smlouvy, zaniká i smlouva úvěrová. Nesmíte ale zapomenout o této skutečnosti informovat věřitele. Peníze musíte věřiteli vrátit až ve chvíli, kdy vám je vrátí prodejce. Mnohdy si to věřitel a prodejce vyřídí mezi sebou.

Podle zákona je možné kdykoliv splatit úvěr předčasně. Poskytovatel ale může požadovat náhradu za náklady, které mu s předčasným splacením vznikly. Částka ale nesmí přesahovat 1 procento z nesplacené částky. Když do konce úvěru zbývá méně než jeden rok, pak nesmí být vyšší než 0,5 procenta.

Je jasné, že poskytovatelé půjček vydělávají mimo úroků i na nepřiměřených sankcích. Peníze nemůže půjčovat každý, koho to napadne. Přesto je tu pojistka v podobě sankčního stropu. „Předně lze požadovat jen zákonné úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady spojené s prodlením a smluvní pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 procenta denně z částky, se kterou je spotřebitel v prodlení. A ani tak se nesmí přehoupnout přes 500 korun za splátku. Celkový strop smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu celkové výše úvěru a pokuta nesmí nikdy přesáhnout částku 200 000 korun,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka