Na co se zaměřit při výběru půjčky nebo hypotéky?

Zdroj: pixabay.com

Zkratka RPSN označuje Roční Procentní Sazbu Nákladů poskytovaného úvěru. Toto číslo jsou poskytovatelé spotřebitelských úvěrů povinni uvádět od 1. ledna 2002 u svých nabídek či v reklamních spotech. Víte, jak si dle této hodnoty vybrat úvěr?

Pozor na poplatky  

RPSN má klientovi usnadnit rozhodování při výběru. Nejlepší půjčka na trhu by tak měla mít výhodné RPSN. Ale pozor! U různých poskytovatelů se totiž objevují i další dodatečné platby a klient pak není schopen rozlišit výhodnost půjčky pouze na základě roční úrokové míry. Někteří poskytovatelé úvěrů si mohou účtovat například poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za správu úvěru nebo za vedení úvěrového účtu. Tyto poplatky jsou často uváděny za různá časová období a výsledný úrok pak může nemile překvapit. RPSN je tedy nejdůležitějším parametrem při sjednávání jakéhokoliv úvěru nebo půjčky a zahrnuje v sobě také veškeré poplatky s úvěrem spojené.

pixabay.com

Nabídka bez RPSN?  

Poskytovatelé úvěrů jsou povinni RPSN u svých nabídek uvádět a pokud tak neučiní, má klient nárok na RPSN, které určuje Česká národní banka. Stejně tak, pokud poskytovatel úvěru uvede chybně nižší RPSN, nemůže následně po klientovi vymáhat vyšší úrok, než uvedl při sjednávání půjčky. Pokud se podíváte na vzorec sloužící k výpočtu RPSN jistě uznáte, že vypadá velmi složitě. Zahrnuje ale základní informace jak o klientovi, tak o úvěru. Ve vzorci pro výpočet RPSN najdeme počet poskytnutých půjček, jejich výši, dobu splácení, počet plateb, výše jedné platby a čas, kdy byla zaplacena x-tá platba.

Jak jsou na tom rychlé půjčky?  

O něco složitější je výpočet RPSN u produktu, který je mezi klienty známý jako rychlá půjčka. Tyto půjčky si klienti ve většině případů berou na krátké období od jednoho do tří měsíců. Vyřízení této půjčky je rychlé a rychle také dostanete peníze na svůj účet či v hotovosti. U těchto typů půjček je totiž běžné, že nepotřebujete bankovní účet, na který budou finanční prostředky vyplaceny. Protože se často jedná o nebankovní instituce, je zde možnost nechat si přivézt hotovost až domů. Některé firmy dokonce nabízejí vyplacení finančních prostředků v sázkových kancelářích, či dokonce na benzínové pumpě, kam si můžete pro peníze osobně zajít.

RPSN se u těchto půjček počítá na celý rok a u krátkodobých půjček tedy není příliš objektivní. RPSN je u krátkodobých půjček často vyšší, než u běžných úvěrů a klient mnohdy zaplatí stejné úroky, jako kdyby si podobnou částku půjčil na celý rok. Krátkodobé půjčky mají ale vždy vyšší úrok než ty na delší dobu a je třeba s tímto při výběru půjčky počítat.

Velmi důležité je RPSN u dlouhodobých půjček, tedy nejčastěji u hypoték na dům nebo byt. Jedná se totiž o dlouhodobý a hlavně velký úvěr v řádech milionů korun. Zde se do RPSN započítávají všechny různé poplatky související s vyřízením hypotéky. Jedná se tedy o úrokovou sazbu, ale také poplatky za posouzení a vyhodnocení žádosti o hypotéku nebo poplatek za vedení účtu, který jsme zmiňovali již u běžných půjček.

A co hypotéky?  

U hypoték se může v RPSN objevit například i poplatek za vymazání zástavního práva v katastru nemovitostí nebo naopak jeho vklad. U hypoték je tedy RPSN velmi důležité a hodně vypovídá o finanční náročnosti jednotlivých hypoték. Stejnou váhu má ale i u běžných úvěrů a proto je RPSN jedním z nejdůležitějších parametrů, které je potřeba při volbě úvěru či hypotéky sledovat.