Stát chce zakázat exekuce dětských dluhů

Exekuce dětských dlužníků

Exekuce dětských dlužníků Zdroj: pujcka.co

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

Senát schválil novelu občanského zákoníku, která by měla zamezit vzniku dluhů nezletilých.

Exekuce proti dětem jsou v drtivé většině vedeny za pokuty nebo nezaplacené poplatky od podniků a institucí zřízených státem nebo městy. Jako důvod k nařizování dětských exekucí úředníci uvádějí zákonnou povinnost chovat se s péčí řádného hospodáře. Vymáhání může být ovšem vedeno proti rodičům a nemusí končit exekucí. Vedle špatné legislativy je tak často na vině formální postup úředníků.

Dětských dlužníků není mnoho, což je logické, protože nezletilí neuzavírají často smluvní vztahy, ze kterých by dluhy mohly vzniknout. „V praxi mimosoudního inkasa pohledávek velkých korporací se s dětským dlužníky setkáváme výjimečně, v jednotkách případů na 100 tisíc pohledávek za rok. Jde o dluhy, kde se rodiče schovávají před placením za svoje děti. Firmy ale dbají na dobrou pověst, takže jednáme pouze se zákonným zástupcem, každý případ posuzujeme individuálně a hledáme vhodné řešení. Soukromé firmy jen nerady přistupují k uplatnění pohledávky před soudem a exekuce dětí prakticky nepřichází v úvahu“ vysvětlil Jakub Zetek, provozní ředitel M.B.A. Finance, jak řeší velké společnosti dětské dluhy, u kterých je nízká nominální hodnota, zato vysoké reputační riziko.

Pohledávky municipalit za pokuty, nebo poplatky také nejsou vysoké, maximálně v řádu tisícovek. Ale právní a soudní výlohy spolu s úroky z prodlení je dokáží mnohonásobně navýšit. Exekuce velké částky mladého člověka pošle do dluhové pasti, ze které se nemusí nikdy dostat. V současnosti je v exekuci zhruba 2800 neplnoletých dětí, proti kterým je vedeno na 3700 řízení.

Nově by děti před exekucemi měla chránit novela občanského zákoníku, kterou schválila Sněmovna. Má zamezit vzniku a vymáhání dluhů dětí přenesením odpovědnosti na rodiče, či zákonné zástupce.

U některých komerčních smluv, například dětských bankovních nebo telefonních účtů, se v praxi už většinou postupuje v duchu navrhované právní úpravy. Nezletilí jsou účastníkem řízení a právní i morální odpovědnost za vztahy  nesou jejich rodiče, nebo ustanovení zástupci. Vedení velkých firem se také musí chovat s péčí řádného hospodáře a dbát na dodržování závazků svých zákazníků, i když jsou nezletilí. Ale v případě pohledávky u dětského zákazníka ji vymáhají po rodiči, který smlouvu uzavřel.

 „Ze všech dluhů po splatnosti, které každoročně vzniknou, se většina vyřeší smírnou cestou. Zhruba 2,5 milionu pohledávek je vymáháno mimosoudně i několik let. Až do exekuce se dostalo v loňském roce na 400 tisíc pohledávek. Je to vysoké číslo, ale v poměru vůči všem vzniklým pohledávkám ukazuje, že věřitelé hned nesahají po exekuci. Nejen vůči dětem, ale ani vůči dospělým,“ argumentoval Jakub Zetek tvrzení, že se firemní věřitelé snaží s neplatiči domluvit.