Zadluženost Čechů klesla. Průměrný dluh činí 28 500 Kč

Zadluženost Čechů klesla

Zadluženost Čechů klesla Zdroj: dotFOX

Zadluženost Čechů se postupně snižuje. V porovnání s rokem 2017 poklesla průměrná zadluženost českých dlužníků o 1 200 Kč. Průměrný dluh tak činí 28 500 Kč. Kde si lidé nejvíce půjčují?

Podle ročních analýz společnosti KRUK Česká a Slovenská republika klesá za posledních pět let zadluženost Čechů. Zatímco v roce 2014 dosahoval průměrný dluh 41 000 Kč, pak k loňskému roku se výše průměrných závazků zadlužených obyvatel snížila na 28 500 Kč. Vůbec nejnižší závazky měli dlužníci v roce 2016, kdy jejich průměrný dluh činil 25 700 Kč.

Nejvíce dlužníků žije v Moravskoslezském kraji

Více zadluženi jsou muži, kteří představují 53 % všech dlužníků. Muži si zároveň půjčují více než ženy. Průměrná půjčka u mužů je vyčíslena na 30 000 Kč. Podle geografického rozdělení si nejvíce půjčují peníze lidé v Moravskoslezském kraji. Je jich bezmála 16 %. Na druhé příčce je Ústecký kraj s 12 % a třetí pozici zaujímá Středočeský kraj s 10 % zadlužených osob. U výše zmíněných krajů se pohybuje hladina zadlužení na úrovni od 26 300 Kč do 28 900 Kč.

Ze srovnání se vymyká Praha, ve které žije nejméně dlužníků, konkrétně 7 %. Praha ale zároveň potvrzuje odlišnost pramenící z vyšší životní úrovně a vyšších příjmů obyvatel hlavní metropole. Průměrné zadlužení pražských dlužníků je totiž nejvyšší z celé České republiky, a to 31 700 Kč.

Lidé v produktivním věku si půjčují nejvíce

V které fázi života se Češi nejvíce zadlužují? Statistiky potvrzují pragmatický úsudek. Nejvíce si lidé sjednávají úvěr ve středním produktivním věku mezi 35 až 44 lety. Konkrétně se jedná o 27 % ze všech dlužníků. V této fázi života lidé potřebují finance především na zabezpečení rodiny.

Druhou nejvíce zadluženou skupinou osob jsou lidé věku od 25 do 34 let. A třetí skupinu tvoří osoby na vrcholu produktivního věku vrozmezí 45 až 54 let. Obě kategorie jsou zastoupeny 23 % dlužníků.

Kolik lidí nezvládá své závazky splácet, statistiky společnosti KRUK neuvádějí. Stěžejní ale je, aby se člověk do potíží se splácením vůbec nedostal. A když, tak aby problémy řešil co nejdříve. Na jeden nevýhodný úvěr můžete využít například refinancování, s více dluhy pomůže i konsolidace.

Problémové zadlužení seniorů

Data z analýzy společnosti KRUK ukazují, že přes 9 % dlužníků je v seniorském věku. Jejich průměrný dluh přitom činí 29 000 Kč. Zatímco v produktivním věku lze příležitostnou půjčku utáhnout, v penzi to může představovat problém, neboť starobní důchod mnohdy nepokryje veškeré osobní náklady.

 Zadlužení lidí v postproduktivním věku často znamená nutnost hledat si i v penzi zaměstnání. Problémem je také kumulace dluhů, kdy jsme zjistili, že každý pátý dlužník má více než jeden dluh, a dokonce není výjimkou mít pět a více různých dluhů,“ uzavírá tisková mluvčí společnosti KRUK Jana Žaludová.