Cestovní pojištění a výluky. Podívejte se, kdy vás nepojistí

.

. Zdroj: NOVASOL

Ne všichni se totiž mohou stoprocentně spolehnout na své zdraví. Jak tedy postupovat, když třeba trpíte nějakou chronickou nemocí, případně jste ve vysokém stupni těhotenství. Pojistí vás vůbec někdo?

Ani lidé s chronickým onemocněním nemusí zůstat bez pojištění. Je však důležité upozornit na jednu věc. „Pakliže je chronické onemocnění dlouhodobě ustálené, lze sjednat cestovní pojištění. Pro vysvětlení dlouhodobě ustálené chronické onemocnění je dlouhotrvající a rozvíjející se nemoc (včetně poúrazových stavů), která existovala před počátkem pojištění a byla během předchozích 12 měsíců stabilizována a nevyžadovala hospitalizaci nebo nedošlo k jejímu zhoršení či změně léčebných postupů nebo léků,“ vysvětluje Kateřina Švajdlerová, DiS., specialista cestovního pojištění Pojišťovny VZP, a dodává, že třeba pro pacienty po infarktu je to obdobné. „Pakliže je klient stále v léčení, onemocnění není ustáleno, zde platí stejná pravidla jako u chronického onemocnění.“

Zmíněných 12 měsíců platí třeba i u Kooperativy, nemusí však platit pro všechny pojišťovny, například u Allianz stačí jen 9 měsíců. Je tedy užitečné se zajímat a nabídky si porovnat. Ostatní rizika pak bude mít turista v rámci pojištění samozřejmě kryta – úrazy či léčba nesouvisející s chronickou nemocí, samozřejmě odpovědnost, zavazadla apod.

Těhotenství a cesty

Dále by si měly dát pozor nastávající maminky. Většina pojišťoven má ve svých výlukách uvedeno, že od 26. týdne nehradí náklady spojené s těhotenstvím, resp. s porodem. Záleží však opět na konkrétní pojišťovně.

Třeba pro Českou pojišťovnu je tato hranice důležitá. „Poté už ženu není možné kvůli vysokému riziku porodu v zahraničí pojistit. Cestující těhotné ženy bych ráda upozornila ještě na jednu věc důležitou věc. Dítě narozené v zahraničí není pojištěné a mohou tak nastat problémy s financováním zdravotní péče o něj, a to zvláště v zemích mimo Evropskou unii,“ upozorňuje Buriánková

Benevolentnější je třeba Pojišťovna VZP a Kooperativa, ovšem jen do určité míry. „Co se týče těhotenství, to ve výlukách není – ve výlukách je však porod. Není zde tedy omezení do určitého týdne těhotenství – klienta může cestovat po celou dobu těhotenství, dojde-li však v průběhu pojištění k porodu, bohužel na tuto událost se pojištění nevztahuje,“ říká Kateřina Švajdlerová z PVZP.

Alkohol a rizikové sporty

Tyto výluky se dají předpokládat. Váží se totiž k situacím, které můžeme ovlivnit a škodní událost vznikne naší vinou či neuvážlivostí. V obecných výlukách bývá situace, kdy škodní událost způsobí člověk úmyslně. Což je logické. Ve výluk

Od pojišťovny samozřejmě neuvidí žádné peníze ten, kdo způsobí nějakou škodu v souvislosti s užíváním alkoholu či drog.