Cestovní pojištění: Kdy vás nepojistí aneb Víte, co patří do výluk?

Krabey Island, Cambodia

Krabey Island, Cambodia Zdroj: Krabey Island, Cambodia

Fidži - Turtle Island
2
Fotogalerie

I v případě, že si zaplatíte komplexní cestovní pojištění, musíte myslet na to, že ve smlouvě může být mnoho výluk. Zaměříme se na ně.

Při plánování svých dovolenkových cest byste neměli zapomenout na odpovídající pojištění. To je ideální nastavit vždy dle typu zájezdu, plánovaných aktivit i osob, které se dovolené zúčastní.

Právě zmínění účastníci zájezdu jsou kromě samotných pojistných limitů klíčoví pro výběr pojistky, respektive pojišťovny. Ne všichni se totiž mohou stoprocentně spolehnout na své zdraví. Jak tedy postupovat, když třeba trpíte nějakou chronickou nemocí, případně jste ve vysokém stupni těhotenství. Pojistí vás vůbec někdo?

„Obecně řečeno, do výluk patří léčebná péče související s ošetřením chronického onemocnění nebo s pokračováním léčby onemocnění nebo úrazu, které vzniklo před počátkem pojištění. Ale v případě, že dojde k akutnímu zhoršení, které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitalizaci, případně repatriaci,“ uvádí Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Léčíte se? Důležité jsou měsíce před cestou

Lidé s chronickým onemocněním tak nemusí zůstat bez pojištění. Je však důležité upozornit na jednu věc. „Pakliže je chronické onemocnění dlouhodobě ustálené, lze sjednat cestovní pojištění. Pro vysvětlení dlouhodobě ustálené chronické onemocnění je dlouhotrvající a rozvíjející se nemoc (včetně poúrazových stavů), která existovala před počátkem pojištění a byla během předchozích 12 měsíců stabilizována a nevyžadovala hospitalizaci nebo nedošlo k jejímu zhoršení či změně léčebných postupů nebo léků,“ vysvětluje Kateřina Švajdlerová, DiS., specialista cestovního pojištění Pojišťovny VZP, a dodává, že třeba pro pacienty po infarktu je to obdobné. „Pakliže je klient stále v léčení, onemocnění není ustáleno, zde platí stejná pravidla jako u chronického onemocnění.“

„Pokud v průběhu pobytu v zahraničí dojde ke zhoršení stabilizovaného stavu chronického onemocnění klienta, tedy takového stavu, který si po dobu předchozích 12 měsíců nevyžádal podstatnou změnu léčby nebo hospitalizaci, pojišťovna poskytne v případě zdravotních potíží pojistné plnění dle sjednaného limitu. V opačném případě nikoliv,“ dále upřesňuje Buriánková.

Zmíněných 12 měsíců platí třeba i u Kooperativy, nemusí však platit pro všechny pojišťovny, například u Allianz stačí jen 9 měsíců. Je tedy užitečné se zajímat a nabídky si porovnat. Ostatní rizika pak bude mít turista v rámci pojištění samozřejmě kryta – úrazy či léčba nesouvisející s chronickou nemocí, samozřejmě odpovědnost, zavazadla apod.

Těhotenství a cesty

Dále by si měly dát pozor nastávající maminky. Většina pojišťoven má ve svých výlukách uvedeno, že od 26. týdne nehradí náklady spojené s těhotenstvím, resp. s porodem. Záleží však opět na konkrétní pojišťovně.

Třeba pro Českou pojišťovnu je tato hranice důležitá. „Poté už ženu není možné kvůli vysokému riziku porodu v zahraničí pojistit. Cestující těhotné ženy bych ráda upozornila ještě na jednu věc důležitou věc. Dítě narozené v zahraničí není pojištěné a mohou tak nastat problémy s financováním zdravotní péče o něj, a to zvláště v zemích mimo Evropskou unii,“ upozorňuje Buriánková

Benevolentnější je třeba Pojišťovna VZP a Kooperativa, ovšem jen do určité míry. „Co se týče těhotenství, to ve výlukách není – ve výlukách je však porod. Není zde tedy omezení do určitého týdne těhotenství – klienta může cestovat po celou dobu těhotenství, dojde-li však v průběhu pojištění k porodu, bohužel na tuto událost se pojištění nevztahuje,“ říká Kateřina Švajdlerová z PVZP.

„Vzniklé náklady za lékařské ošetření při neočekávaných akutních komplikacích v těhotenství uhradíme do 10 týdnů před předpokládaným datem porodu, pokud bylo nutné k odvrácení bezprostředního nebezpečí ohrožení života matky nebo plodu,“ dodává Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Alkohol, sebevražda či rizikový sport

Tyto výluky by se daly předpokládat. Váží se totiž k situacím, které můžeme ovlivnit a škodní událost vznikne naší vinou či neuvážlivostí. V obecných výlukách bývá situace, kdy škodní událost způsobíte úmyslně. Což je logické.

Od pojišťovny samozřejmě neuvidíte žádné peníze v případě, že jste způsobili nějakou škodu v souvislosti s užíváním alkoholu či drog. Neznamená to, že byste se na dovolené nemohli dotknout alkoholu, ale všeho s mírou. „Chytré“ není ani na dovolené v zahraničí páchat sebevraždu či se jinak sebepoškozovat. Je jasné, že nám pojišťovna neproplatí úmyslné sebepoškozování.

Pokud chcete na dovolené provozovat nějaké sporty na aktivní úrovni či dokonce profesní sport, musíte se k cestovnímu pojištění ještě připojistit. Většinou na konkrétní aktivitu. „Standardně bývají ve výlukách i výzkumné či vědecké výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami,“ uzavírá Milan Káňa.

Nezapomeňte na dostatečné limity

Cestovní pojištění pro dítě i dospělého by se mělo vždy skládat z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Limity pojistného plnění si pak vždy nastavte dle typu dovolené a aktivit, které plánujete na dovolené dělat. V případě cest do Evropy je standardem limit na léčebné výlohy do 3 milionů korun. Na cesty do vzdálenějších destinací, kde jsou částky na případné ošetření zpravidla vyšší, pak odborníci doporučují nastavit vyšší limity. „Při cestování, obzvláště s dětmi, se vyplatí sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu. Zde doporučujeme alespoň limit 2 miliony pro případ způsobení újmy na zdraví, 1 milion pro škody na věci a 500 tisíc pro případ finanční škody,“ vyjmenovává Ivana Buriánková. Ceny pojištění zahrnující tyto složky pro čtyřčlennou rodinu se v případě týdenní dovolené v evropské destinaci pohybují nejčastěji v rozmezí 300 až 800 korun dle typu produktu.