Dodavatelé nyní prodávají elektřinu hlavně po telefonu. Na co pozor?

elektřina, ilustrační foto

elektřina, ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Elektřina
Elektřina
Elektřina příští rok zlevní
.
.
6
Fotogalerie

Pandemie výrazně zasáhla i do energetiky. Nejenže loni klesla průměrná spotřeba elektřiny, ale na trhu se objevily nové zvyklosti. Dodavatelé teď mnohem častěji volají zákazníkům ve snaze prodat jim elektřinu nebo plyn.

Boj o zákazníka neutichl ani v koronavirové době. Spotřeba elektřiny loni podle Energetického regulačního úřadu poklesla. Dodavatelé se snaží kompenzovat ztráty, jak to jen jde. A jednou z možností je přetáhnout k sobě nové zákazníky. Proto se sluchátka telefonů netrhnou. Podomní prodej má v pandemii utrum, a tak dodavatelé především volají. Telefonáty ale s sebou nesou značná rizika, na která upozorňují jak spotřebitelské organizace, tak Energetický regulační úřad nebo Česká obchodní inspekce.

A chcete ušetřit?

Smlouvu o dodávkách elektřiny nebo zemního plynu je možné uzavřít ústně – vyslovením prostého „ano“. Toho hojně využívají někteří dodavatelé. Spotřebitelé však ani často neví, že novou smlouvu, případně dodatek k ní uzavřeli. Jindy jsou k podpisu dotlačeni kurýrem, který „papíry“ doveze ke dveřím a trvá na okamžitém podpisu.

Vše přitom může začít docela nevinně. Dodavatel začne telefonát dotazem, zda je zákazník spokojený s posledním vyúčtováním energií. Následuje otázka ohledně spokojenosti se stávajícím produktem. A poté přijde informace o tom, že je k dispozici nový produkt, který domácnosti ušetří stovky až tisíce korun. Sérií chytře kladených otázek tak může odběratel změnit smlouvu, aniž by si to uvědomil.

To s sebou nese veliké riziko. „O podmínkách této nové smlouvy v daném okamžiku totiž nic nevíte. Může například dojít ke změně trvání smlouvy z doby neurčité na určitou. Ze smlouvy sjednané na dobu určitou přitom nebývá tak jednoduché se vyvázat, navíc je často spojená s několikatisícovou smluvní pokutou za její předčasné ukončení,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nátlak po telefonu i od kurýra

Zvýšeného počtu telefonátu si v době lockdownu všiml i Energetický regulační úřad. Nejde přitom jen o samotné dodavatele, ale také o zprostředkovatele nebo pořadatele energetických aukcí. „Opírají se o tradiční nástroje psychologického nátlaku a manipulativní techniky, jakou je technika opakovaného ano, kdy šikovnou sekvencí otázek vymámí ze spotřebitele uzavření smlouvy dříve, než si uvědomí, na co přistoupil,“ vysvětluje Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Dodavatelé i zprostředkovatelé telefonáty přizpůsobili aktuální situaci. Například na jaře loňského roku tvrdili, že energie kvůli covidu-19 zlevňují a byla by škoda neušetřit. V té době to ale nebyla pravda, k poklesům v ceníkách došlo až v průběhu loňského podzimu. Slíbených úspor se proto odběratelé nemuseli dočkat.

Pokud spotřebitel o nabídku projeví zájem, ale odmítne uzavřít smlouvu po telefonu, obchodníci za ním často vyšlou kurýra s dokumenty. Smlouvu a obchodní podmínky je vždy záhodné vidět a pořádně pročíst. Potíž je ale v tom, že kurýr trvá na okamžitém podpisu mezi dveřmi. „Kurýr může argumentovat tím, že spotřebitel už přece smlouvu telefonicky uzavřel a podpis je pouhou formalitou,“ říká Eduarda Hekšové. Lidé by se ale neměli k podpisu unáhlit, aniž by si vše prostudovali a seznámili se se smluvními podmínkami.

Právo odstoupit i nahrát hovor

Pokud zákazník nátlaku podlehne a smlouvu uzavře, není ještě důvod k panice. Od smlouvy sjednané po telefonu (nebo podepsanou mezi dveřmi) je možné odstoupit podle občasného zákoníků do 14 dnů od jejího uzavření. „Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nebyl spotřebitel o právu na odstoupení poučen, maximálně o jeden rok. Nestihnete-li včas od smlouvy odstoupit, můžete ji ještě vypovědět ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek, jestliže jste smlouvu uzavřeli s novým dodavatelem energií,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Užitečné může být pořízení nahrávky hovoru s dodavatelem, což při případném sporu může posloužit jako důkaz, že například odběratel nebyl poučen o právu na odstoupení.  „Řada lidí stále žije v přesvědčení, že hovory si nelze nahrávat. Ovšem pokud má nahrávka později sloužit jako důkaz o tom, že jste smlouvu neuzavřeli, je to přípustné,“ uzavírá Eduarda Hekšová.