Dotační program Dešťovka otevřen: Splachujte a zalévejte dešťovou vodou

Déšť

Déšť Zdroj: unsplasch/Josh Calabrese

..
2
Fotogalerie

Dešťovka. To je nový dotační program, který Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo. Na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech půjde 100 milionů korun. Lidé mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května.

Minulá léta trápilo Českou republiku sucho. Odborníci varují, že ubývá podzemních vod a jejich nedostatkem mohou být při několikaletém suchu ohroženy až dvě třetiny území Česka. Nový dotační program Dešťovka se proto zaměřuje na hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech.

Lidi má motivovat zachytávat dešťovou vodu a využívat ji například ke splachování WC nebo na zalévání zahrady. „Nový program pro občany, hlavně pro vlastníky rodinných domů je zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku nebo splachování. Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem,“ uvedl Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Dešťovka zaplatí třeba retenční jezírka

Dotace dosáhne až 50 procent a v pilotním programu bude připraveno 100 milionů korun. Z peněz si lidé mohou pořídit například zahradní nádrže na dešťovou vodu nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla nebo pračky. To by mělo přispět k efektivnímu hospodaření s vodou a snížit množství odebírané pitné vody z povrchových i podzemních zdrojů. Finančně budou podporovány čtyři typy opatření.

  • Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady. Na akumulační nádrže stát přispěje jen v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a peníze nelze získat pro novostavby. Fixní dotace bude 20 tisíc korun, dalších 3 500 korun lidé dostanou na každý další kubík nádrže.
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Lidé mohou dostat příspěvek na akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude využita na splachování WC v domě, přebytky lze využít na zalévání zahrady. Dotace platí pro celou republiku, podpořeny budou i novostavby. Fixní částka dotace je 30 tisíc korun, dalších 3 500 korun lidé dostanou na každý další kubík nádrže.
  • Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC. Dotace podpoří systémy, které využívají přečištěnou odpadní vodu, například ze sprch, ke splachování toalet a případně na zálivku. Fixní dotace je 60 tisíc korun (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 tisíc korun (bez srážkové vody). Za každý další kubík nádrže dostane žadatel dalších 3 500 korun.
  • Odpojení srážkové vody od kanalizace. Tato dotace je určena jen pro stávající domy, které mají srážkové vody svedeny přímo do kanalizace. Dotace podpoří retenční nádrže, například zahradní rybníček nebo jezírko. Fixní dotace je 15 tisíc korun, dalších 3 500 korun dostane žadatel na každý další kubík nádrže.

Kdy a kde o dotace žádat?

Administrace dotačního programu se ujme Státní fond životního prostředí a vše bude probíhat obdobným způsobem jako v případě dotací Nová zelená úsporám. „Žádosti se budou podávat elektronicky a administrace budou probíhat na čtrnácti krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí,“ říká Petra Roubíčková, tisková mluvčí ministerstva životního prostředí, a dodává: „Jako u Nové zelené úsporám bude platit pravidlo tři plus tři. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda byla žádost schválena, nebo je třeba něco doplnit. Tři týdny jsou zapotřebí ke schválení dotace. Pokud žadatel projekt zrealizuje a zašle všechny dokumenty, do tří týdnů pak bude mít peníze na účtu.“

Podobně jako u dotací na zateplení bude nutné před podáním žádosti vyhledat odborníka, který zpracuje odborný posudek, tedy zjednodušenou projektovou dokumentaci. Žádosti budou přijímány průběžně do vyčerpání připravených peněz.