Jak nakládat s pojistnými smlouvami po zesnulých příbuzných | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Jak nakládat s pojistnými smlouvami po zesnulých příbuzných

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Smrt je součástí života, poradíme, jak se zařídit, pokud vám zemře někdo, kdo měl „životko”.

Pojistné smlouvy životního pojištění nejsou předmětem dědění. Pojištěný ale může do smlouvy uvést, komu připadne výplata plnění z ní, pokud během smluvní doby zemře. Lze uvézt buď přímo jméno s identifikací, nebo vztah, jaký k jeho osobě člověk má, např. manželka, bratr apod.

Vždy je třeba dbát na to, aby si klient pohlídal, že jím stanovené osoby oprávněné k převzetí plnění v případě jeho smrti skutečně odpovídají jeho aktuální vůli, která se může během trvání pojištění měnit – například se rozejde s partnerem/partnerkou, oprávněná osoba zemře apod. Pokud klient nikoho neurčí, jsou osoby oprávněné převzít za zemřelého pojistné plnění ze smlouvy určeny zákonem.

Špatná půjčka vás stáhne ke dnu, čtěte, kterým společnostem se vyhnout a na co si dát pozor

Pokud si dotyční pozůstalí nejsou jisti, u které společnosti měl zemřelý smlouvu, mohou se obrátit na Českou asociaci pojišťoven, aby to pro ně zjistila. Může se také stát, že pozůstalí vůbec nevědí, že dotyčný zemřelý měl životní pojištění. V takových případech však pojišťovna také neví, že klient zemřel, a tudíž posílá doporučeně upomínky na další splátky pojistného, podle nichž pozůstalí tuto skutečnost zjistí.

Pozůstalí by měli nahlásit smrt do pojišťovny – buď hned, když o tom ví, nebo později, když nastane některá z dalších uvedených situací. Musí předat úmrtní list a dokumentaci od lékaře, aby pojišťovna zjistila, že šlo o pojistnou událost ve smyslu sjednané smlouvy. Je-li to zřejmé a jednoznačné, lze vyplatit peníze obratem, klidně do 24 hodin oprávněným osobám.

Oddlužovací novela platí již půl roku, očekávaný nárůst nenastal

Je-li tam nejasnost (například může-li jít o sebevraždu, případně se může zkoumat, zda dotyčný nezamlčel na vstupu do smlouvy chronické závažné zdravotní obtíže, jež byly rovněž příčinou smrti), může projednání a šetření trvat déle, pojišťovna si vyžádá další dokumentaci nebo například vyzve Policii ČR, aby jí dodala k události své záznamy.

Pozor na rodinné pojistky, mají i své nevýhody

 

Mzdová kalkulačka