Oddlužovací novela platí již půl roku, očekávaný nárůst nenastal | E15.cz

Oddlužovací novela platí již půl roku, očekávaný nárůst nenastal

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Odpadla například povinnost splatit věřitelům během pěti let alespoň 30 procent svého dluhu a dvojnásobně se zvýšila částka, nad kterou se lidem v bankrotu sráží mzda bez omezení.

Novela insolvenčního zákona

Prvního června letošního roku vstoupila v platnost nová pravidla oddlužení, která dlužníkům ulehčila podmínky pro vstup do osobního bankrotu. Novela také přinesla možnost využít tzv. zkrácené varianty oddlužení, při které musí dlužník splatit do tří let alespoň 60 procent dluhu.

I přes velké zvýhodnění podmínek insolvencí však počet žádostí od června nenarostl tolik, jak odborníci původně předpokládali.

Od června do listopadu podalo žádost o osobní bankrot dle nových pravidel přes 16 000 dlužníků. Tento počet je oproti loňsku sice dvojnásobný, nenaplňuje však původní prognózy odborníků. Někteří odhadovali trojnásobek žádostí, jiní i desetinásobný nárůst.

Novelou mimo jiné došlo také ke zrušení povinnosti žadatele dokládat seznam svých závazků a přehled o očekávaných příjmech v příštích pěti letech. Přestože podmínky pro vstup do insolvence jsou tedy značně zjednodušené, velké množství dlužníků zůstává v exekuci, a to proto, že je pro ně finančně výhodnější.

Tito lidé žijí v tzv. šedé zóně, tedy tak, že jejich oficiální příjem je v exekuci nepostižitelný a zbytek peněz je jim zaměstnavatelem vyplácen na ruku. Tento jev je velice častý například v pohostinství či ve stavebnictví.

V cílové rovince může dlužník tvrdě narazit

Dalším důvodem, proč dlužníci nežádají o oddlužení v předpokládané míře, může být nejistota ohledně závěrečného rozhodnutí soudu. Aktuální podmínky sice nezahrnují povinnost splatit během 5 let alespoň 30 procent svého dluhu, pokud však dlužník za tuto dobu uhradí méně, soud před uzavřením oddlužení posuzuje, zda využil veškerého svého potenciálu na trhu práce k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce.

Dluhy mu tedy budou odpuštěny až v případě, jestliže soud shledá, že se dlužník snažil splácet maximum. Může se tedy stát, že dlužníkovi v závěru nebudou nesplacené dluhy soudem prominuty, a tudíž procházel oddlužovacím procesem zbytečně.

Zda a v jaké míře bude tato situace nastávat se však ukáže teprve s praxí u završení oddlužení dle nových pravidel.

Mzdová kalkulačka