Jak to bude s reklamacemi po novele zákona

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

ilustrační foto
2
Fotogalerie

Poslancům byla předložena novela, ve které je navržena změna zákonné záruky při reklamaci. Podle dTestu by část vládního návrhu mohla být vykládána proti zájmům běžných spotřebitelů.

Podle stávající úpravy musí prodávající spotřebiteli garantovat tzv. jakost věcí při převzetí. Tedy to, že výrobek nemá žádné jak viditelné, tak na první pohled nezřetelné vady. Pokud by se vada projevila šest měsíců od prodeje, musí prodávající prokázat, že věc byla v době prodeje bezvadná. Tzv. zákonnou domněnku vadnosti musí přesvědčivě vyvrátit. Jestliže se mu to nepovede, máte jako spotřebitel nárok na opravu, dodání nové věci, odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) či slevu.

Pokud se ukáže, že věc vadná při prodeji nebyla, stále můžete produkt do dvou let od koupi reklamovat. Vadnost věci musíte ale dokázat vy. V praxi to znamená, že mixér pořízený 1. května 2022 přestal fungovat, a tak jste ho 20. června 2023 reklamovali. Ukázalo se, že v mixéru se uvolnila součástka, což má za následek jeho nefunkčnost. Zároveň se povedlo odborným servisním posudkem spolehlivě prokázat, že k uvolnění součástky došlo až po převzetí.

„Spotřebitele to nemusí nijak zvlášť trápit, je krytý ještě dvouletou záruční dobou. Měl by však prokázat, že k uvolnění součástky nedošlo např. používáním v rozporu s návodem nebo neodborným zásahem do přístroje,“ vysvětluje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Nová legislativa 

Co zůstane stejné, je garance jakosti při převzetí. Doba šesti měsíců se prodlouží na dvanáct. Pokud se tedy vada projeví do roka od převzetí, bude se považovat za to, že výrobek byl vadný už před koupí. Co se ale bude dít, pokud se vada ukáže až po roce používání?

„Doteď měl i tak spotřebitel možnost takovou vadu do dvou let reklamovat. Kdyby novela prošla v navrhovaném znění, měl by spotřebitel smůlu. Návrh novely zjednodušeně říká, že pokud není vada na věci už při jejím převzetí, nemůžete jí reklamovat,“ upozorňuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.