Manželství, finance a závazky aneb Jak nepřijít zkrátka kvůli „cizím“ dluhům | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Manželství, finance a závazky aneb Jak nepřijít zkrátka kvůli „cizím“ dluhům

Romana Rybová

Soukromí je sice jedna věc, ale je potřeba si uvědomit, že při sňatku bychom měli vědět, jak na tom náš partner finančně je. Každý třetí Čech žijící dlouhodobě se svým partnerem přitom považuje finance za zcela soukromou věc. Vyplývá to z průzkumu společnosti Broker Consulting.

Novela zákona přitom upravuje dlužnou odpovědnost společného jmění manželů. Za dluhy, a to vzniklé i před uzavřením manželství, mohou být exekucí postižení oba manželé.

Je ale možné se o těchto věcech nějak informovat? Bohužel to moc nejde. „Je to prakticky nemožné – závazky jsou sice vedeny v bankovních a nebankovních registrech, ale o výpis z nich může zažádat pouze osoba, které se záznamy týkají. I v případě žádosti o úvěr musí žadatel poskytnout souhlas věřiteli s náhledem do těchto registrů,“ vysvětluje Josef Uchytil, finanční poradce společnosti Partners.

Všímejte si varovných signálů

Pokud má váš nastávající trvalý pobyt na městském úřadě, může to pro vás být varovný signál. Důvodem mohou být obsílky od věřitelů a exekutorů. Pro ty je pak dlužník nezastižitelný.

Jestliže na vás tedy přijde exekutor kvůli manželovým dluhům a zabaví vám majetek, který jste měli před sňatkem, jedinou možností, jak se bránit, je podat směrem k věřiteli nesouhlas vůči dluhu, který vznikl bez vašeho vědomí před vznikem manželství. Exekuce tak může být vyjmuta a bude se řešit ze společného jmění manželů. Věcí, které byly vaše před uzavřením sňatku, se tak nedotkne.

„Podobně budou postupovat i nesezdané a registrované páry, které nemají institut společného jmění, ale bydlí ve společné domácnosti. V případě exekuce je tedy možné, aby jeden z partnerů žijící ve společné domácnosti prokázal, že daný majetek je v jeho výlučném vlastnictví a nespadá tedy do exekučního řízení,“ vysvětluje Michal Cibulka, metodik finančního plánování Broker Consulting.

Chcete bohatší život? Těchto pět zlatých pravidel vám ušetří hromadu peněz

Jediná cesta

Jedný způsob, jak získat informace o financích svého partnera, je zeptat se přímo jeho. Toto však učiní jenom 11,3 procenta Čechů. 40 procent se spokojí s povrchní informací.

„Se směrnicí GDPR se velmi omezily možnosti sdělování osobních údajů, mezi něž závazky vůči věřitelům rozhodně patří. Je tedy třeba se řídit selským rozumem a všímat si varovných signálů. Jedním z nich je již zmíněná registrace pobytu na městském úřadě, dále to může být výplata v zaměstnání načerno takzvaně „na ruku“ a nikoli na bankovní účet. Doporučuji si také zjistit, zda partner či partnerka nemají živnostenský list. To lze jednoduše najít podle jména v registru živnostenského podnikání – RŽP. A vyptat se protějšku, zda má závazky z podnikání vyrovnané,“ radí Cibulka.

Úvěr uzavřený během manželství

Pokud dluhy vzniknou během manželství, věřitel bude požadovat úhradu po obou manželech. Tento závazek nezanikne ani po rozvodu či smrti jednoho z manželů. Praxe je taková, že některé finanční instituce nevyžadují souhlas druhého z manželů u půjček až do výše 300 tisíc korun.

„Zákon ale finančně zodpovědné manželské páry chrání. Předně je tu například možnost zúženého společného jmění manželů. Pokud k němu dojde před uzavřením sňatku, jedná se o smlouvu o manželském majetkovém režimu, lidově předmanželskou smlouvu. I po svatbě lze upravovat právní režim jednotlivých závazků a majetkových hodnot. Například pokud jeden z manželů začne podnikat, je vhodné rozdělit společné jmění manželů a případné závazky z podnikání z něj vyloučit,“ doporučuje Michal Cibulka.

dTest varuje před neuváženými dluhy, radí číst pozorně smlouvy

Prevence je základ

Pokud máte majetek, který chcete, aby zůstal jenom váš, například máte vidinu, že se bude rozrůstat i v době manželství, bude dobré předmanželskou smlouvu před sňatkem sepsat.

„Je-li mezi budoucími manželi uzavřena předmanželská smlouva, zákonný manželský majetkový režim se mění na režim smluvený. Smlouva je účinná okamžikem uzavření manželství, pokud se manželé nedohodnou, že její účinnost nastává později. Snoubenci tak mohou již před uzavřením manželství rozhodnout, že budou podléhat režimu oddělených jmění, což je nejčastější volba, mohou si také vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Další možností je, že mohou společné jmění rozšířit a zařadit do něj to, co by se uzavřením manželství součástí společného jmění nestalo. Mohou také společné jmění zúžit a tím dosáhnout toho, že věc, která by po uzavření sňatku tvořila součást jejich společného jmění, se společnou nestane,“ uvádí Notářská komora České republiky. 

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka