Na cestě ke komunitní energetice. Kdy bude možné sdílet vyrobenou energii?

.

. Zdroj: Freepik

.
.
.
Energie zdražily nejvíce v Česku. (Vytvořeno umělou inteligencí)
7
Fotogalerie

Do budoucna má být možné vytvářet energetická společenství, v nichž si obce, občané a firmy budou sdílet vyrobenou elektrickou energii. Vyplývá to z návrhu novely energetického zákona, kterou v listopadu předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu do meziresortního připomínkového řízení.

Energetické společenství  

Novinkou jsou navrhované instituty energetického společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Novela do našeho právního řádu transponuje evropskou směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

„Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství, a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje budou nově považovány za účastníky trhu. Díky spojení většího množství subjektů v rámci komunity se minimalizují nevýhody samovýroby elektřiny. Energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje tak mají být základními prvky komunitní energetiky. Tyto subjekty jsou podle důvodové zprávy právnickou osobou, „jejíž hlavní činností je poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů ve prospěch svých členů, spočívajících zejména ve výrobě elektřiny, jejím sdílení a spotřebě“.

Typickými členy společenství budou obce a školy, společenství vlastníků jednotek, jednotlivé domácnosti a menší podniky. Elektrickou energii, kterou společenství vyrobí, bude spotřebovávat a sdílet. Na novelu naváže Energetický regulační úřad změnou tarifní struktury.

Sdílení elektřiny

Do energetického zákona má být doplněna definice tzv. aktivního zákazníka, která je převzata z evropské směrnice. „Aktivním zákazníkem se rozumí zákazník, který spotřebovává, sdílí nebo prodává elektřinu vyrobenou ve své výrobně elektřiny a nejde o jeho hlavní podnikatelskou činnost,“ stojí v návrhu zákona. Domácnost a právnická osoba založená pro jiný než podnikatelský účel a vyrábí ve své výrobně elektřinu, kterou spotřebovává, sdílí nebo prodává, se považuje za aktivního zákazníka vždy.

Elektřinu tak budou moci sdílet nejen členové společenství mezi sebou, ale také s aktivním zákazníkem – vyrábějícím elektrickou energii na svém odběrném místě – a ostatními účastníky trhu.

Průběhové měření a další novinky

Aby bylo možno párovat výrobu a spotřebu elektrické energie a efektivně ji mezi členy energetického společenství a aktivními zákazníky sdílet, musí být zavedeno průběhové měření. „Předpokladem je instalace průběhového měření a existence systému, který na základě párování dle registrace bude schopný vyhodnocovat výrobu a spotřebu v daném okamžiku a následné sdílení elektřiny,“ píše předkladatel v důvodové zprávě.  

Další novinkou v návrhu novely je definice zranitelného zákazníka (například lidé ve zdravotních či socioekonomických obtížích). Zranitelní zákazníci získají zvláštní ochranu ve vztahu k provozovatelům distribuční soustavy. Jedním z ochranných opatření bude například zákaz odpojení od dodávky energie, který bude možný pouze při splnění zákonem stanovených podmínek.  

Návrh zákona je zatím na samém počátku legislativního procesu. Účinnost je navrhována od 1. července 2023.