Našli jste peněženku? Tak ji raději hned vraťte | E15.cz

Našli jste peněženku? Tak ji raději hned vraťte

Honza Matějevský

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud je ve ztracené peněžence vizitka majitele, můžete ji vrátit přímo jemu, když ne, tak na obecní úřad. Možná pak získáte i odměnu za nález ve výši 10 procent. Je zde také možnost obrátit se s nalezenými penězi na policii. Zde ale nálezné nečekejte. Když si peněženku ponecháte, situace se obrátí. Policie bude hledat vás a vězení budete velmi blízko.

Dostat se bezpracně k penězům může být příjemné, jenže dědictví, nebo výhra v loterii je skutečně něco jiného, než nález peněženky s bankovkami uvnitř. Pokud si je ponecháte, stanete se vlastně zlodějem. Dopustíte se totiž trestného činu zatajení věci a policisty budete velice zajímat.

Nalezené věci nejsou vaše

Pravidlo, jak se zachovat při nálezu věcí, upravuje občanský zákoník. Zákonodárce v něm ustanovil, že kdo najde ztracenou věc, musí ji vydat zpět vlastníkovi. Také se v něm říká: pokud jsou například v nalezené peněžence doklady majitele, může ho nálezce věci vyhledat a peněženku se vším všudy mu vrátit.

Nejméně složitou cestou je ale odevzdat ji na městském či obecním úřadě, v jehož území jste věc našli. Tam s vámi úředník sepíše záznam o převzetí nalezené věci. Některé obce dokonce mají předpis, podle kterého se na úřadě v případě nálezu nějaké cennější věci postupuje. Může v něm být i právo na nálezné. To dostanete, pokud se najde majitel nalezené cennosti. Vůči němu totiž právo na nálezné můžete uplatnit.

Jak vysoké je nálezné?

Výši nálezného si, bohužel, nemůžete určit sami. Je dána – 10 procent z ceny nálezu. Navíc si ale můžete připočítat také na náhradu nutných výdajů, například cestovného. Nálezné by vám měl vyplatit v každém případě majitel ztracené věci, ať už mu ji mu ji odevzdáte osobně, nebo když si ji vyzvedne na obecním úřadě.

Jestliže se majitel ztracené peněženky nebude po svém majetku shánět půl roku od jeho nálezu, stává se vlastníkem nalezené věci obec. Po šesti měsících tedy můžete v uvedeném případě zkusit právo na nálezné vůči obci. A na toto právo existuje lhůta, jsou to tři roky. Pak vyprší promlčecí lhůta.

Na místě je jistě otázka, co se stane, když vy budete poctiví, ale majitel ztracené věci bude lakomý a nebude se vám chtít za nalezení peněženky odvděčit. Ze znění občanského zákoníku ale vyplývá, že to udělat musí. Pokud odmítne, můžete na něj podat žalobu na zaplacení nálezného.

Podíl 10 procent z výhry

Jak již bylo zmíněno, nalezenou věc musíte odevzdat majiteli a pokud není jeho totožnost zřejmá, pak ji musíte odevzdat obecnímu úřadu. V občanském zákoníku ale není ustanovena varianta, která vás možná napadne, totiž odevzdání věci na policii. Když ji zvolíte, policisté by vás měli odkázat na příslušný obecní úřad. Jestliže to neudělají, musí s vámi sepsat záznam o převzetí věci a začít pátrat po majiteli. Když se jim to nepodaří, nalezená věc poputuje opět na obecní úřad.

Součástí nalezené věci může být i platební karta, stírací los či výherní tiket. Podle zákona máte právo na 10 procent nálezného i z těchto věcí. U platební karty se ale nepočítá s tím, že ho uplatníte ze zůstatku účtu. Bude se vycházet z hodnoty věci, u platební karty by to mohly být například náklady na pořízení nové platební karty. Pokud se podaří majitele losu či výherního tiketu najít, ten své vlastnické právo k němu prokáže a nakonec i skutečně vyhraje, pak má nálezce právo na nálezné v podobě 10procentního podílu na výhře.

Do vězení za trestný čin

Co se tedy stane, když si nalezenou peněženku, nebo třeba obálku plnou pětitisícovek necháte? Spácháte trestný čin a bude vám hrozit vězení, peněžitý trest či zákaz činnosti. K jednoročnímu vězení můžete být odsouzeni už v případě, že si ponecháte věc, jejíž hodnota dosahuje částky nejméně 5 000 korun.

Až na pět let můžete jít do vězení, pokud přisvojením cizí věci získáte pro sebe či jiného člověka značný prospěch dosahující částky nejméně půl milionu korun. Až osmiletý trest vám hrozí, získáte-li prospěch velkého rozsahu, tedy nejméně 5 milionů korun. To může být právě ta situace, kdy si ponecháte výherní tiket či stírací los.

Autor: Honza Matějevský

Mzdová kalkulačka