OSVČ: Zálohy na zdravotním pojištění a snížení | E15.cz

OSVČ: Kdy si můžete snížit zálohy na zdravotním pojištění?

.
.
• 
ZDROJ: Shutterstock

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Kdy si lze snížit měsíční zálohu na zdravotním pojištění?

Měsíční zálohy na zdravotním pojištění musí osoby samostatně výdělečně činné platit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Částka měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. 

1) Při přivýdělku

Zaměstnanec Jiří si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Pan Jiří tedy vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a protože je současně zaměstnancem, tak nemusí během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti doplatí za celý rok jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Žádost o snížení měsíční zálohy

Některé osoby samostatně výdělečně činné mají aktuálně citelně nižší příjmy než v předcházejícím kalendářním roce, a proto vypočtená měsíční záloha v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 neodpovídá jejich současným příjmům. Pokud tomu tak je, mohou si požádat o snížení měsíční zálohy na pojistném na předepsaném tiskopisu u příslušné zdravotní pojišťovny. Bez podané žádosti nemůže být měsíční záloha snížena.

O kolik musel klesnout hrubý zisk?

Podmínkou pro snížení měsíční zálohy na zdravotním pojištění je pokles průměrného měsíčního hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) od 1. ledna 2019 do konce kalendářního měsíce přecházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu oproti průměru na jeden kalendářní měsíc dle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Snížení měsíční zálohy na zdravotním pojištění lze provést nejdéle do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

2) Ztráta a minimální zálohy

Podnikatelka Jitka platí v roce 2019 minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění v částce 2 208 korun. V posledních měsících vykazuje podnikatelka Jitka ztrátu. Měsíční záloha zdravotním pojištění nemůže být podnikatelce Jitce snížena. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění.

3) Nesnížením vznikne přeplatek

Paní Dagmar vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a platí měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 8 480 korun. Přestože paní Dagmar splňuje podmínky pro snížení měsíční zálohy zdravotním pojištění, tak si žádost o snížení zálohy nepodá. Paní Dagmar tak vznikne přeplatek na zdravotním pojištění za rok 2019 více než 20 000 korun. Zaplacené měsíční zálohy budou vyšší než vypočtené roční zdravotní pojištění. Po podaném přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 obdrží paní Dagmar přeplatek na zdravotním pojištění na svůj bankovní účet. Nevyužití možností snížení záloh na zdravotním pojištění neznamená, že zaplatí na zdravotním pojištění za rok 2019 více, než odpovídá dosaženému hrubému zisku.

4) Minimální záloha již od začátku

Paní Lenka zahájila od září 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Přestože očekává během prvních měsíců příjmy pouze v řádech jednotek tisícikorun, tak nemůže platit nižší měsíční zálohy na zdravotním pojištění než 2 208 korun, a to již od prvního měsíce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka