Dluhy na zdravotním pojištění při zaměstnání? Pohlídejte si tyto případy | e15.cz

Dluhy na zdravotním pojištění při zaměstnání? Pohlídejte si tyto případy

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Naprostá většina zaměstnanců nemá s placením zdravotního pojištění žádné starosti, přesto však i zaměstnanci mohou být v exekuci kvůli zdravotnímu pojištění. Kdy se to může stát?

Zaměstnanci je z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem odvedeno na zdravotním pojištění 4,5 procenta a dalších 9 procent z hrubé mzdy odvádí zaměstnavatel. V případě práce na standardní pracovní poměr pro zaměstnavatele současně (například pro druhého na zkrácený úvazek) se zdravotní pojištění odvádí z obou hrubých mezd.

Podívejme se na praktické příklady, kdy má zaměstnanec s ohledem na placení zdravotního pojištění vše v pořádku a kdy naopak „může“ mít dluhy.

1) Zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění

Zaměstnavatel paní Soukupové posílá příslušné zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění opožděně a v některých měsících vůbec. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je však zodpovědný zaměstnavatel a dlužné zdravotní pojištění tedy vymáhá zdravotní pojišťovna po zaměstnavateli. Paní Soukupová má s ohledem na placení zdravotního pojištění vše v pořádku.

2) Práce na dohody o provedení práce do limitu

Pan Navrátil pracuje současně pro tři zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 korun a méně, tak se z odměny neplatí zdravotní pojištění. Ani z jedné dohody o provedení práce není tedy zaplaceno zdravotní pojištění. Pan Navrátil je tak v registru zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností placení zdravotního pojištění. Sám si jej však neplatí, má tedy dluhy na zdravotním pojištění.

3) Nástup do zaměstnání během měsíce

Zaměstnanec Kolář ukončil zaměstnání u zaměstnavatele XY k 31. prosinci 2020, ale do nového zaměstnání nastoupil až 10. ledna 2021. Pan Kolář má s ohledem na placení zdravotního pojištění vše v pořádku, přestože od 1. ledna do 9. ledna nebude nikde evidován. Za danou mezeru v pojištění nemusí pan Kolář sám nic platit a po celý srpen má u své pojišťovny vyřešen pojistný vztah. Podmínky pro vedení v registru zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů jsou splněny, když trvají po celý kalendářní měsíc. 

4) Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Paní Horáková je současně zaměstnankyní a současně vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnosti. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojištění nezaplatila, a proto ho po ní zdravotní pojišťovna vymáhá. Paní Horáková se mylně domnívá, že z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění neplatí. Není tomu tak. Zdravotní pojištění se z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy, nemusí však být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být pouze placeno sociální pojištění, když je hrubý zisk do limitu. Zdravotní pojištění však musí být při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti placeno, i když je hrubý roční zisk v jednotkách tisícikorun.

5) Neoznámení změny zdravotní pojišťovny

Všichni pojištěnci mají právo na změnu zdravotní pojišťovny v zákonných termínech. Při změně zdravotní pojišťovny je nutné tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli, aby mohlo být zdravotní pojištění řádně a včas placeno správné zdravotní pojišťovně. Pokud je zdravotní pojištění placeno na účet špatné zdravotní pojišťovny, tak se při zjištění této nesrovnalosti pojistné převede, ale předepsané penále od nové zdravotní pojišťovny může zaměstnavatel požadovat od svého zaměstnance, který nesplnil svou zákonnou oznamovací povinnost.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka