Pohled pojišťoven na válečný konflikt. Co spadá do výluk?

Poradci pomůžou nastavit smlouvu nejlépe

Poradci pomůžou nastavit smlouvu nejlépe Zdroj: Profimedia

Nad čím se zamyslet, než si vezmete hypotéku
2
Fotogalerie

Není tajemstvím, že pojišťovny uplatňují výluky týkající se extrémních situací. Patří mezi ně právě i válečné konflikty. Tedy, v pojistných podmínkách vyjmenovávají situace, při kterých by bylo plnění pojišťovny zamítnuto.

Mezi takové výluky patří ale i situace jako jsou škody vzniklé následkem vzpoury, povstání, stávek, terorismu, zásahu státní moci nebo působením jaderné energie.

Válka a pojištění osob

Prošli jsme proto pojistné podmínky pojišťoven, u kterých si můžete pojistit například úraz, pracovní neschopnost, invaliditu či smrt. Většina pojišťovacích institucí uplatňuje výluku na pojistné události, které přímo či nepřímo souvisejí s válečnou událostí. Přístup pojišťoven však není jednotný. Některé pojišťovny rozlišují tzv. aktivní účast na válce (platí zejména pro vojáky), kdy výluku uplatňují, a tzv. pasivní účast (platí pro běžné obyvatelstvo), kdy výluku naopak neuplatňují. 

Pojišťovnypojistné plnění v souvislosti s válečnou událostí
Allianzano, vyloučena je pouze aktivní účast; pokud by pojišťovna měla vyplatit více než 500 mil. korun za extrémní situace, plněno by bylo max. 2 miliony korun
ČPPne, vyloučena aktivní i pasivní účast
ČSOBne, vyloučena aktivní i pasivní účast
Generali ČPne, vyloučena aktivní i pasivní účast
Komerční pojišťovnaomezeně, vyloučena je aktivní účast; dále událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat
Kooperativane, vyloučena aktivní i pasivní účast
Maximane, vyloučena aktivní i pasivní účast
Metlifeano, vyloučena je pouze aktivní účast
NNano, vyloučena je pouze aktivní účast
Pillowano, vyloučena je pouze aktivní účast
Simpleaano, vyloučena je pouze aktivní účast
Slavianejednoznačné, pojišťovna události související s válkou v obecné části podmínek vylučuje zcela, ve zvláštní části však vylučuje jen aktivní účast
Uniqaano, vyloučena je jen válečná událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat
Youplusomezeně, vyloučena je aktivní účast; dále událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat

Válka a pojištění majetku

Na rozdíl od pojištění osob jsme nenašli žádné pojištění majetku (pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění auta), které by neuplatňovalo výluku na poškození majetku v souvislosti s válkou. Pojišťovny jsou dokonce ještě přísnější a vylučují i méně extrémní situace. Neplní nejen při válce, ale ani za škodu následkem hromadných nepokojů, zásahem státní moci nebo veřejné správy.

Pojištění a ostatní extrémní situace

Rozdíly mezi pojišťovnami najdeme nejen ve vztahu k válečným událostem, ale i v podobně vážných situacích jako je působení jaderného záření, při chemické a biologické kontaminaci, při povstáních, nepokojích, vzpourách a podobně.

To, zda pojišťovna plní či neplní v těchto situacích, není klíčový parametr pro porovnání pojistných produktů. Jistě to však ukazuje na důležitost čtení pojistných podmínek před sjednáním smlouvy s pojišťovnou. Pojištění se mezi sebou různí mnohem více než ostatní finanční produkty a má smysl ho porovnávat.

Autoři jsou specialisté z Akademiepojištění.cz a z EUCS Analytics.