Pojištění dětí: Rizikové jsou výlety a exkurze

Bohatství, ilustrační foto

Bohatství, ilustrační foto Zdroj: Sazka

Dvouleté děti ve školkách
Ilustrační snímek
Z minulých ročníků festivalu Děti, čtěte
4
Fotogalerie

Děti by měly být pochopitelně pojištěné během celého roku. Blíží se ale doba výletů a exkurzí, která je pro děti jedna z nejrizikovějších.

Podle České školní inspekce se v minulém školním roce stalo 43 177 úrazů jenom ve školských zařízeních. Nejrizikovější je pro děti pochopitelně tělesná výchova, dále pak výlety, exkurze. Pokud se dítě zraní na nějaké akci organizované školou nebo přímo na půdě školy, odpovědnost nese škola. Dítě by mělo dostat bolestné od školy. „Když nemá dotyčná škola pojištění odpovědnosti, musí uhradit úplně stejnou částku zraněnému sama,” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Jaký je postup při zranění ve škole

Škola musí vést knihu úrazů. Pokud se dítě zraní, bude vytvořeno hlášení o úrazu a to bude posláno na zdravotní pojišťovnu dítěte, Českou školní inspekci a rodičům. Těm dojde i formulář Hodnocení bolestného (to stanoví lékař). Bolestné bude poté rodičům proplaceno pojišťovnou školy.

„Pokud dojde ke zranění s trvalými následky, má poškozený právo na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění, na náhradu nákladů spojených s léčením, popřípadě na další individuální náhrady. V případě škody na zdraví mohou jednotlivé náhrady dosahovat značných částek,“ uvádí JUDr. Jiří Hartman.

„I v případě újmy na majetku je za náhradu škody zpravidla odpovědná škola. Rodiče poškozeného žáka se mohou obrátit s výzvou k náhradě škody také přímo na rodiče studenta, který škodu způsobil, nebo se mohou obrátit s náhradou škody přímo na školu,“ dodává Marek Orawski.

V mateřských školách je to jiné. Zde se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Ve školských zařízeních se úrazy posuzují podle pracovního práva. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se díky němu může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.

V létě je riziko úrazů větší

Přestože se úrazy ve škole stávají docela často, v létě je to ještě častější. A tyto úrazy, pokud jsou závažnější, mohou ovlivnit chod celé rodiny. Pokud vysíláte dítě na tábor, zjistěte si, zda pořadatel dítěti zajistí i pojištění. Většinou je pojištění zahrnuto v ceně táboru, případně je volitelné za příplatek.

Kdy není potřeba mít speciální dětské pojištění

V případě, že má rodina společné rodinné pojištění s dostatečným krytím pro pojištění vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky, nemusí mít dítě uzavřené speciální pojištění. Ale je dobré přesně vědět, co pojištění kryje, aby nedošlo k situaci, kdy se kdokoliv z pojištěných zraní při nějakém druhu sportu a poté vyplyne, že na vyplacení pojistného není nárok. Jestliže dítě provozuje nějaký sport závodně, určitě musí mít pojištění na míru.

V případě úrazové pojistky

Smlouva by měla nabízet určitou flexibilitu. Aby šla snadno změnit, zrušit, navýšit či snížit podle momentálních potřeb dítěte.