Senioři ušetří na lécích. Ochranné limity doplatků na léky se sníží

..

.. Zdroj: Shutterstock

Provoz výrobce léků Zentiva v Praze-Dolních Měcholupech na snímku z 26. ledna.
2
Fotogalerie

Na konci června Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zaručující navýšení plateb za státní pojištěnce pro roky 2019 a 2020. Dále pak novelu zajišťující snížení limitů na doplatky na léky.

Navýšení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí stát za státní pojištěnce by mělo přispět ke střednědobé stabilizaci financování systému veřejného zdravotního pojištění. To by mělo přispět ke stabilizování českého zdravotnictví jako takového. Meziroční navyšování platby za státní pojištěnce si vyžádá cca 3,5 mld. korun ročně.

„Plánované změny v lékové politice ministerstva zdravotnictví, které obsahuje návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., pomohou seniorům a rodinám s nemocnými dětmi lépe snášet ekonomické obtíže spojené s léčbou. Splníme tak slib zajistit těmto skupinám pacientů levnější léky,“ uvedl k návrhu ministr Ludvík.

Doplatky na léky

V současné době jsou senioři nad 65 let věku chráněni ochranným limitem 2500 korun na započitatelné doplatky za léky. To znamená, že když součet uhrazených započitatelných doplatků na léky v kalendářním roce překročí tento ochranný limit, zdravotní pojišťovna vrátí pojištěnci peníze, které zaplatil na započitatelných doplatcích nad tento limit.

„My toto aktuální nastavení změníme a od příštího roku snížíme pro seniory od 70 let věku ochranný limit na doplatky za léky ze současných 2500 Kč na 500 Kč. Tato změna přinese seniorům minimálně dvoutisícikorunovou roční úsporu ve výdajích za léky. Stejný princip bude platit pro seniory ve věkové skupině 65–69 let a pro děti do 18 let, u nich bude ochranný limit snížen na 1000 korun za rok,“ doplnil Miloslav Ludvík.

Příklad Ministerstva zdravotnictví ČR: Pokud tedy například 73letý pacient zaplatí na započitatelných doplatcích za léky v průběhu příštího roku v součtu 10 000 Kč, na konci roku mu zdravotní pojišťovna vrátí 9 500 Kč zpět. Pro českého seniora, který má průměrný příjem ze starobního důchodu 11 400 Kč, to jistě není zanedbatelná částka. Ochranné limity se budou týkat například léků na symptomatickou léčbu chronické žilní nemoci, vysoký krevní tlak nebo prevenci cévní mozkové příhody.