Stav koupené nemovitosti je horší, než jste čekali? Reklamujte ho | E15.cz

Stav koupené nemovitosti je horší, než jste čekali? Reklamujte ho

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Když se vám rozbije zánovní telefon nebo boty je pro většinu reklamace logickým krokem. Paradoxně v případě koupě nemovitosti a následném velmi nepříjemném zjištění, že její technický stav neodpovídá vašim představám a ani podepsané smlouvě, je reklamace pro většinu Čechů velkou neznámou.

V ČR ročně proběhne převod zhruba půl milionu bytů a rodinných domů, technický stav nemovitosti se však řeší v méně než 10 procentech případů. Následkem toho pak kupující často zjistí, že nově nabytá nemovitost je v horším stavu, než při prodeji očekával.

Z průzkumu společnosti Zdravá nemovitost vyplývá, že více než třetina lidí vůbec neví o nároku nemovitost reklamovat a pouze 6 procent respondentů zná správný postup. V západních zemích je technická inspekce běžnou součástí prodeje nemovitostí.

„Od 1. ledna 2014 je přitom možné vady nemovitosti, které v době předání nemovitosti existovaly, ale v plné míře a viditelně se projevily později, reklamovat až do 5 let od uzavření kupní smlouvy. Noví majitelé tak mohou získat například dodatečnou slevu v řádu statisíců korun, kterou mohou využít na opravy,“ říká Michal Flachs, jednatel společnosti Zdravá nemovitost.

Odpovědnost má prodávající

Řada kupujících je proto následně nepříjemně překvapena nečekanými závadami. „Zkušenost s pozdějším objevením vad má dle výsledků našeho šetření téměř jedna třetina kupujících. Ve skutečnosti jich ale bude mnohem více, protože některé defekty se projeví až po delším čase, přestože byly, zatím bez viditelných příznaků, přítomny již během nákupu,“ vysvětluje Michal Flachs.

Z průzkumu dále vyplývá, že odpovídající popis stavu nemovitostí není z 90 procent obsažen ani ve smlouvách vypracovaných realitními kancelářemi, které v Česku zajišťují přes 50 procent realitních obchodů. Přitom za neupozornění na vady nemovitosti jsou odpovědní prodávající, i když o vadách sami neví, neboť mají k jejich způsobení, kontrole, či alespoň odhalení vždy blíže než kupující. Ze strany realitních kanceláří jsou tak v tomto ohledu chráněni velmi málo.

„Prodávající má povinnost odevzdat kupujícímu zakoupenou nemovitost ve stavu ujednaném ve smlouvě, a pokud není smluvně ujednán, pak ve stavu, který může kupující od nemovitosti rozumně očekávat. Ve většině případů se prodávající pokouší své odpovědnosti za vady prodávané nemovitosti zbavit prostřednictvím některé z následujících formulací obsažených v kupní smlouvě: „Nemovitost se kupujícímu přenechává, jak stojí a leží“, případně „Kupující nabývá nemovitost ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu kupní smlouvy“, nebo „Kupující měl možnost všechny vady předmětu koupě v předstihu zjistit“, či „Kupující byl seznámen s technickým (faktickým) stavem nemovitosti“. Dle aktuální judikatury však (mimo výjimečné situace) tyto formulace z různých důvodů prodávajícího odpovědnosti za vady nemovitosti nezbavují,“ uvádí Flachs.

Nemovitost si nechte prověřit

Skryté vady se často týkají zásadních technických nedostatků, jako je nedodržování technologických postupů a zásad například při realizaci hydroizolačních opatření, nosných konstrukcí, zateplovacího systému, vestavby podkroví apod. S ohledem na obtížnost odhalení těchto vad jsou právě tyto vady nejčastěji nalezeny až odborníkem.

„Dle průzkumu se padesát osm procent lidí domnívá, že svou nemovitost zakoupili bez vad, a to i přestože ke kupní smlouvě neobdrželi záznam o technickém stavu budovy. Na většině nemovitostí se však vyskytují vady, které laik nemá šanci pouhým okem objevit,“ míní Jiří Čížek, předseda celostátní rady inspektorů Nemopas.  Od těchto zjištění se následně může odvíjet sleva z kupní ceny nemovitosti, v horším případě, kdy ke zjištění dojde až "po", pak dodatečné náklady na rekonstrukci, se kterými jste nepočítali.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka