Stoná vám příbuzný? Nově lze žádat o dlouhodobé ošetřovné

Lidé si mohou brát placené ošetřovatelské volno (Ilustrační foto).

Lidé si mohou brát placené ošetřovatelské volno (Ilustrační foto). Zdroj: Profimedia.cz

Lidé si mohou brát placené ošetřovatelské volno (Ilustrační foto).
Ilustrační foto
Nemocenská
Nemocnice Na Bulovce
Ilustrační foto
8
Fotogalerie

Od letošního června lze žádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Za určitých podmínek díky ní můžete zůstat doma a až čtvrt roku pečovat o člena rodiny.

Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z nemocnice soustavnou domácí péči. Detailní podmínky se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení:

Výše dávky činí 60 procent tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. DVZ se odvozuje z přijmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se redukuje pomocí tří redukčních hranic. DVZ se tedy stanovuje obdobným způsobem jako u nemocenské.

„Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na nemocenském pojištění, tj. například trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost,“ uvádí ČSSZ.

Okruh osob, které mohou o dávku žádat je poměrně široký – příbuzní, druh nebo družka či osoba žijící ve společné domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s opečovávanou osobou.