Nemocenská 2018: Změny, kalkulačka a pravidla vycházek | e15.cz

Nemocenská je od nového roku štědřejší. Vypočtěte si, na jakou částku máte nárok

sou

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Od roku 2018 se změnila pravidla proplácení nemocenské. Novinkou je, že se v průběhu pracovní neschopnosti snižuje redukce vyměřovacího základu, z kterého se nemocenská počítá. Vypočtěte si, na jak vysokou nemocenskou máte nárok.

Kdo platí co a kolik

Pakliže je zaměstnanec nemocný, má nárok na náhradu mzdy a nemocenskou. V prvních třech dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel náhradu mzdy proplácí jen v případě, že je zaměstnanci nařízená karanténa.

V ostatních případech dostává zaměstnanec náhradu mzdy až od čtvrtého pracovního dne a to v nejbližší výplatě. Proplácejí se přitom pouze pracovní dny, popřípadě svátky.

V rámci náhrady mzdy se vyplácí 60 procent průměrného hrubého hodinového výdělku za poslední čtvrtletí. Tento výdělek se pro výpočet náhrady mzdy ještě snižuje podle toho, jak je vysoký.

Pokud má zaměstnanec méně než 175 korun na hodinu, do vyměřovacího základu se počítá 90 procent z této částky. Část výdělku, která je vyšší než 524,65 korun za hodinu, se do vyměřovacího základu nepočítá vůbec.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v roce 2018

1. redukční hranice 175 korun – 90 procent

2. redukční hranice 262,33 korun – 60 procent

3. redukční hranice 524,65 korun – 30 procent

4. redukční hranice 524,65 korun – nezapočítává se

Nemocenská – kdy se vyplácí

Po čtrnácti dnech nahrazuje zaměstnavatele stát a náhradu mzdy střídají dávky nemocenského pojištění.  Na rozdíl od náhrady mzdy se nemocenská proplácí za každý kalendářní den včetně víkendů, maximálně však po dobu 380 dnů.

Změna v roce 2018 

Nově se od 31. dne neschopnosti vyměřovací základ nenásobí 60, ale 66 procenty, a od 61. dne dokonce 72 procenty.

Zatímco u náhrady mezd se vyměřovací základ vypočítá z průměrného příjmu v posledním čtvrtletí, u nemocenské se rovná průměru hrubých příjmů za posledních dvanáct měsíců. Redukční hranice každý rok stanovuje MPSV ve sbírce zákonů.

Redukční hranice nemocenské v roce 2018

1. redukční hranice 1 000 korun

2. redukční hranice 1 499 korun

3. redukční hranice 2 998 korun

Nemocenská a OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné nemají svého zaměstnavatele a nemohou tak pomýšlet na náhradu mzdu.

Na nemocenskou mají právo pouze v případě, že na ni přispívají, a to minimálně po dobu tří měsíců před pracovní neschopností. Výše nemocenské se odvíjí od těchto příspěvků, minimální částka je přitom 115 korun měsíčně.

Kalkulačka: Vypočtěte si vaši nemocenskou

Nemocenská, která se stejně jako u zaměstnanců vyplácí od 15. dne neschopnosti, dosahuje 60 procent denního vyměřovacího základu, přičemž toto procento v průběhu neschopnosti roste stejně jako u zaměstnanců.

Pravidla vycházek

Důležité je si uvědomit, že v období pracovní neschopnosti si nemocný nemůže dělat, co ho napadne, ale musí dodržovat stanovená pravidla.

Například na vycházky se může nemocný vydat jen v maximálním rozmezí od 7 do 19 hodin, pokud ošetřující lékař nestanoví jinak. Ten, kdo pro pravidla poruší, může přijít i o celou výši nemocenské po dobu sto kalendářních dnů od porušení režimu.

Další kalkulačky najdete zde >>>

Autor: sou

Mzdová kalkulačka