Úraz mimo pracovní dobu: Kdy je uznán jako pracovní? | e15.cz

Úraz mimo pracovní dobu: Kdy je uznán jako pracovní?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

S pracovním úrazem to není tak jednoduché. Musí být splněny některé podmínky, aby úraz mohl být kvalifikován jako pracovní. Je jasné, že k němu musí dojít při výkonu pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s jeho plněním.

V určitých situacích je ale možné, aby byl úraz uznán za pracovní i v případě, že se stal mimo pracovní dobu a mimo pracoviště.

Pracovní úraz mimo pracovní dobu

„Pokud se úraz zaměstnanci přihodí mimo pracovní dobu, bude nutno mimo jiné posoudit, zda při vzniku úrazu zaměstnanec plnil pracovní úkoly nebo prováděl úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Nelze uzavřít, že pokud se úraz stane mimo pracovní dobu, o pracovní úraz se nejedná, nelze však ani uzavřít, že pokud se úraz stane mimo pracovní dobu, ale na pracovišti, bude se vždy jednat o pracovní úraz,“ vysvětluje právník Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz, která se pracovními úrazy zabývá.

Definice pracovního úrazu tedy není tak jednoduchá. Jestliže se třeba úraz stane v šatně zaměstnavatele, kde se zaměstnanec před prací převléká, bude to pracovní úraz, i když k němu došlo mimo pracovní dobu. Zaměstnanec totiž vykonával úkony, které měly přímou souvislost s plněním pracovních úkolů. Převlékal se do zaměstnání.

Obědová pauza

Tato situace se bude posuzovat případ od případu. „Pokud zaměstnanec v době přestávky na jídlo a oddech neopustí objekt zaměstnavatele, jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů i úkony obvyklé v době přestávky, například tedy i cesta k místu, kde se zaměstnanec stravuje. Samotné stravování však takovým úkonem není. Pokud se tedy například zaměstnanec opaří vřelou polívkou při obědvání, o pracovní úraz se jednat nebude, pokud by si však vymkl kotník na schodech při cestě do jídelny v objektu zaměstnavatele, bude možno vzniklý úraz považovat za pracovní,“ vysvětluje právník Petr Novák. Když se vám úraz stane mimo pracoviště po cestě na oběd třeba do restaurace, o pracovní úraz nepůjde.

Po pracovní době

V případě, že v práci budete trávit čas bezdůvodně, nebo se na pracoviště vrátíte po pracovní době, a něco se vám přihodí, nejspíš budete mít smůlu a žádné odškodné nedostanete. V tuto chvíli totiž neplníte pracovní úkoly, které vám byly přiděleny (například práce přesčas). Na pracovišti už více méně nemáte co dělat.

Úraz mimo pracoviště

Ani v této situaci, kdy došlo k úrazu mimo pracoviště, nemůžeme stoprocentně říct, že nejde o pracovní úraz. Pokud se vám něco přihodí při cestě do práce nebo z práce, pochopitelně o pracovní úraz nepůjde. Jestliže ale opět plníte úkoly úzce spjaté s výkonem povolání, je tu šance, že by šlo úraz kvalifikovat jako pracovní. „Úraz, který se stane sice mimo pracoviště, ale při plnění pracovních úkolů, například při cestě na poštu s firemní korespondencí či při cestě na nákup kancelářských potřeb. Takovéto úrazy by se považovaly za úrazy pracovní, a to právě z důvodu, že zaměstnanec plní pracovní úkoly,“ říká právník.

Homeoffice

I při práci homeoffice máte „právo“ na pracovní úraz. Bude záležet na tom, jak k úrazu došlo. Je ale jasné, že v těchto případech se bude dost těžko dokazovat, že se úraz stal přímo při výkonu zaměstnání a ne třeba při cestě k pračce.

Návštěva lékaře

Ano i v době, kdy jdete k lékaři, může být kvalifikován úraz jako pracovní. Opět to ale nebude tak jednoznačné. V případě, že půjdete k lékaři na příkaz vašeho zaměstnavatele, třeba na vyšetření v souvislosti s noční prací, atd. a cesta bude považována za úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, nejspíš půjde o pracovní úraz. Pokud ale půjdete na běžnou prohlídku, která je nutná kvůli vašemu zdravotnímu stavu obecně (návštěva zubaře), určitě o pracovní úraz nepůjde.

Teambuilding

„Zde bude především záležet na tom, zda byla taková akce organizovaná zaměstnavatelem nebo si teambuilding zařídili zaměstnanci samotní. Dále pak bude nutno zohlednit, zda byla účast zaměstnance na teambuildingu zcela dobrovolná, nebo byla účast povinná. Obecně tak bude platit, že pokud teambuilding pořádá zaměstnavatel a účast zaměstnance na této akci nebude zcela dobrovolná, bude na vzniklý úraz nahlíženo jako na úraz pracovní,“ doplňuje Petr Novák.

Úraz na pracovní cestě

Zase bude určující, kdy a kde se úraz stal. Pokud se zraníte při cestě z domova k dopravnímu prostředku, kterým na pracovní cestu jedete, o pracovní úraz nejde. Ve chvíli, kdy ale do dopravního prostředku vstoupíte, začíná vaše pracovní cesta a úraz můžeme označit jako pracovní. Důležité je úraz hlásit zaměstnavateli hned jak k němu dojde. Také je dobré zajistit si svědky nehody, kteří vám případně dosvědčí kdy, a jak ke zranění došlo.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka