Výživné na manželku? I to jde | E15.cz

Výživné na manželku? I to jde

Romana Rybová

Pokud mluvíme o výživném, nemusíme mít na mysli jenom alimenty na dítě, ale třeba i na manželku či manžela. Kdy lze výživné získat a jaká může být jeho výše?

V případě vyživovací povinnost nám většinou v mysli naskočí povinnost rodičů zaopatřit své dítě. Tato povinnost ale může fungovat i mezi jinými příbuznými. Nárok na ni může mít i bývalý manžel a manželka.  

Mezi partnery platí vzájemná vyživovací povinnost zajišťující právo na stejnou životní úroveň. Pokud partneři uzavřeli sňatek a žijí spolu, neměl by se jeden mít lépe než ten druhý. A toto platí i po rozvodu. Jestliže by jednomu z partnerů hrozilo, že bude výrazně strádat a nebude v jeho silách zajistit své životní potřeby, může požádat, aby jeho bývalému partnerovi byla vymezena vyživovací povinnost. A to nejdéle na tři roky po rozvodu.

Kdy je možné výživné získat

„Je nutné, aby neschopnost zajištění životních potřeb byla opodstatněná a její příčina měla svůj původ v manželství. Typickým příkladem je nezbytná péče o společné děti, může se však jednat i o zdravotní potíže vzniklé rozvodem nebo o případy, kdy byla žena dlouhodobě nezaměstnaná z důvodu péče o domácnost a nyní kvůli chybějící praxi či jiným důvodům nemůže sehnat zaměstnání. Je-li tato podmínka splněna, vzniká nárok na výživné. To může mít podobu nejen měsíčních splátek, na jaké jsme zvyklí u obvyklejšího výživného pro děti, ale také jednorázové úhrady,“ doplňuje Iveta Novotná, ředitelka VašeVýživné.cz. 

Jaká může být výše výživného

Jaká bude výše výživného, je ovlivněno mnoha faktory. Je jasné, že po rozvodu nemusí mít oba partneři úplně stejnou životní úroveň. Soud ale může rozhodnout, že je třeba, aby na tom byli oba stejně. K tomuto řešení se přikloní hlavně v případech, kdy je na tom hůře ten z partnerů, který rozvod nezavinil, ani s ním nesouhlasil. Vysoké alimenty jsou často označovány jako sankce za rozvrat manželství.  

Soudce bude zohledňovat příčinu rozvratu manželství, délku jeho trvání či důvody, proč si partner, který o výživné žádá, nemůže zajistit zaměstnání. Podstatné budou i majetkové poměry a uspořádání. Soud poté rozhodne nejen o výši výživného, ale i o způsobu a délce jeho vyplácení. Jakmile vyživovaný uzavře nové manželství, právo na výživné zaniká.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka