Zákon o hromadných žalobách: dostal podobu paragrafového znění

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Zákon o hromadných žalobách by měl usnadnit a urychlit proces vymáhání práv spotřebitelů vůči nepoctivým obchodníkům a poskytovatelům služeb.

„Možnost bránit spotřebitele prostřednictvím hromadné žaloby v českém právním řádu dlouhodobě chybí. Současné způsoby vymáhání práv bohužel nejsou dostatečně efektivní, takže se spotřebitelé většinou ani nesnaží získat své peníze zpátky u soudu,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Návrh zákona uvádí, že by spotřebitelské organizace mohly hromadné žaloby iniciovat, a to jak v režimu odhlašovacím (opt-out), tak přihlašovacím (opt-in). Většina případů podle návrhu spadá do odhlašovacího režimu, v němž jsou automaticky zařazeni všichni poškození, pokud se neodhlásí. Tato varianta bohužel zahrnuje velké množství pojistek, což možnosti spotřebitelské organizace značně omezuje.

Co se týká přihlašovacího řízení, zde není tolik ochranných opatření nutných. Důvodem je to, že okruh přihlášených osob nikdy nebude tak velký jako v případě všezahrnujícího řízení odhlašovacího.

Zkušenosti z EU

Pokud se podíváme do členských zemí EU, jasně vidíme, že tam, kde je možné domáhat se hromadné náhrady škody, a žalobcem je spotřebitelská organizace, je riziko zneužití žaloby naprosto minimální. dTest proto navrhuje, aby takzvané zájmové spolky mohly podávat hromadné žaloby za mírnějších podmínek než jiné subjekty. Tímto způsobem to velice dobře funguje například v Portugalsku.

V praxi je řada situací, ve kterých by hromadné žaloby velmi pomohly. „V naší poradně od spotřebitelů často slýcháváme, že sami nechtějí konkrétní věc řešit, ale k hromadnému sporu by se přidali,“ říká Lukáš Zelený.