České domácnosti mají aktiva nejčastěji v hotovosti a vkladech

spoření

spoření Zdroj: cmss.cz

spoření, finanční plánování
spoření
3
Fotogalerie

Podle Eurostatu, který zveřejnil podrobné údaje evropské ekonomiky za rok 2016, mají české domácnosti peníze nejčastěji v podobě hotovosti nebo vkladů.

Mimo uvedenou hotovost a vklady máme podíly i v investičních fondech, výnosy z vlastnictví a držené dluhopisy a obligace. Dále nesmíme zapomenout na pojištění, penzijní fondy a nároky na penze. Co se týče pasiv, jde u nás většinou o hypotéky a jiné půjčky.

Účast českých domácností v podílových fondech klesla díky finanční a ekonomické krizi. Naše aktiva stále rostou od roku 2009. Stejně tak podíl vůči HDP. V roce 2016 byl u českých domácností podíl aktiv vůči HDP 115,4 procenta. Zatímco o deset let dříve to bylo 81,2 procenta. Výrazný růst uvedeného ukazatele odstartoval po roce 2005. Obdobně rostl i podíl závazků vůči HDP. Ten byl v roce 2016 34,1 procenta. Byl jeden z nejnižších v EU. Až po roce 2002 se totiž v Česku začaly rozšiřovat úvěry na bydlení, které nyní tvoří podstatnou část závazků domácností.

Hotovosti a vklady

Hotovosti a vklady v naší republice v roce 2016 tvořily 50,9 procenta aktiv domácností. Podíly v investičních fondech a výnosy z vlastnictví byly 28,7 procenta. 12,8 procenta tvořilo pojištění, penzijní fondy a nároky na vyplácené penze. Podíl dluhopisů a obligací v roce 2016 dosáhl na 3,7 procenta. V EU je vývoj úplně opačný. „V porovnání s EU (30,4 procenta) mají domácnosti v ČR mnohem vyšší podíl hotovosti a vkladů a výrazně méně jsou v jejich aktivech zastoupeny penzijní fondy, pojištění a nárok na penzi (v EU 38,8 procenta),“ uvádí měsíčník Statistika&My.