Spoříte si na penzi? Čtěte, kolik můžete ušetřit na daních | E15.cz

Spoříte si na penzi? Čtěte, kolik můžete ušetřit na daních

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Daňový základ za rok 2017 je možné v daňovém přiznání snížit mimo jiné o vlastní vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Podívejme se na praktické příklady.

Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření mohou za rok 2017 snížit daňový základ maximálně o 24 000 korun. Legislativní podpora formou daňového odpočtu je u obou penzijních produktů shodná, přestože aktuálně je možné uzavřít pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Částka, kterou lze od základu daně odečíst se rovná úhrnu části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících roku 2017, přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

1. příklad: Dva zaměstnavatelé

Paní Nováková pracovala v roce 2017 současně pro dva zaměstnavatele a má tedy povinnost podat daňové přiznání. Po celý rok 2017 si spořila v penzijním připojištění 2 000 korun měsíčně. Protože má příjmy pouze ze závislé činnosti, tak bude vyplňovat dvoustránkový daňový formulář. Daňový odpočet v částce 12 000 korun (2 000 x 12 měsíců - 12 000) uvede do řádku číslo 27. Díky daňovým odpočtům vznikne paní Novákové nárok na daňovou vratku, neboť zaplacené daňové zálohy během roku 2017 byly vyšší než vypočtená roční daňová povinnost. Z důvodu uplatnění odpočtu u penzijního připojištění bude daňová vratka činit 1 800 korun.

2. příklad: Výdajový paušál

Podnikatelka Soukupová dosáhla za rok 2017 příjmů ve výši 1 800 000 korun. Výdaje uplatní 60procentním výdajovým paušálem z částky 1 800 000 korun. Paní Soukupová si měsíčně spořila v doplňkovém penzijním spoření 3 000 korun. Paní Soukupové vznikne nárok na maximální daňový odpočet ve výši 24 000 korun. Při vyplňování standardního čtyřstránkového daňového formuláře se daňový odpočet uvádí do řádku číslo 48. Paní Soukupová má nárok na daňový odpočet v plné výši, přestože uplatňuje výdaje paušálem.

3. příklad: Nízké úložky, žádný odpočet

Živnostník Opletal má hrubý zisk za rok 2017 ve výši 600 000 korun. Na smlouvu o penzijním připojištění si měsíčně spoří 1 000 korun. Pan Opletal nemůže v daňovém přiznání uplatnit daňový odpočet u penzijního připojištění, neboť do částky 1 000 korun měsíčně jsou penzijní produkty podporovány formou měsíčního státního příspěvku. Maximální státní příspěvek činí 230 korun a platí pro měsíční vklady v částce 1 000 korun a více.

4. příklad: Zaměstnání a pronájem

Paní Pechová byla po celý rok zaměstnaná, ale protože má současně i příjmy z pronájmu, tak musí za rok 2017 podat daňové přiznání. Měsíčně si na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření spořila 800 korun a dalších 2 200 korun ji na smlouvu přispíval zaměstnavatel. Paní Pechová nemůže v daňovém přiznání uplatnit daňový odpočet. Vlastní vklady paní Pechové jsou do limitu. Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní produkty se pro účely daňového odpočtu nezapočítává.

5. příklad: Dva živnostníci v rodině

Pan Bláha a jeho manželka vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Oba si spoří v doplňkovém penzijním spoření 3 000 korun měsíčně. Každý z manželů může v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit maximální daňový odpočet ve výši 24 000 korun. Celková rodinná daňová úspora díky státem podporovaným penzijním produktům činí 7 200 korun (15 procent ze 48 000).

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka