Předčasné zrušení „penzijka“: Kolik vás to bude stát?

..

.. Zdroj: Neovize Group s.r.o.

Při podpisu smlouvy k produktu jako je penzijní připojištění, respektive doplňkové penzijní spoření, jistě nepočítáme s tím, že jej zrušíme dříve než v důchodovém věku. Občas však nastanou situace, kdy je klient nucen smlouvu zrušit.

Peníze můžete potřebovat dříve nebo prostě kvůli složité životní situaci nemáte na to, abyste dále spořili. Jak tedy vypovědět smlouvu a kolik za to zaplatíte?

Nemám na to, abych teď platil

Pokud jste ve špatné finanční situaci, penzijní připojištění hned nerušte. Můžete požádat o přerušení placení nebo odložení placení příspěvku. Většinou tak můžete učinit kdykoliv v průběhu účinnosti smlouvy. Až budete v lepší finanční situaci, můžete požádat o obnovení placení.

Každopádně zakonzervování smlouvy musíte pojišťovně nahlásit. Nejde se sám od sebe rozhodnout, že prostě přestanu platit. Pokud byste neplatili déle než půl roku, pojišťovna by vám smlouvu zrušila.

„Odklad placení příspěvku musí účastník písemně oznámit penzijní společnosti a uvést datum počátku odkladu a datum ukončení odkladu. Stanovená doba odkladu placení však nesmí přesáhnout 12 měsíců. Pokud příspěvek účastník následně doplatí, doba odkladu mu bude za příslušnou dobu, za které příspěvek účastníka doplatil, započítána do spořící doby. Státní příspěvky však zpětně čerpat nelze,“ vysvětluje Rostislav Trávníček, ředitel marketingu a komunikace NN.

Pro přerušení penzijka musíte mít smlouvu uzavřenou alespoň po dobu 36 měsíců. Doba přerušení se nezapočítává do pojistné doby. Není ani možné příspěvky zpětně doplatit a získat tak měsíce do pojištěné doby. Nelze také čerpat státní příspěvky. Nárok na podíl na výnosech ale neztratíte.

Penzijní připojištění (PP) versus doplňkové penzijní spoření (DPS)

Uzavření penzijního připojištění bylo možné do konce roku 2012. Tento produkt nabízel pouze jeden investiční fond. Penzijní připojištění garantovalo nezáporné zhodnocení (smlouva se nesmí dostat do mínusu). Penzijní připojištění bylo možné převést do doplňkového penzijního spoření. V roce 2013 jej nahradilo doplňkové penzijní spoření. To nabízí výběr z několika investičních fondů, ale přichází o garanci nezáporného zhodnocení jako automatickou součást smlouvy.

Kdy je nejlepší penzijko vybrat, kdy je to naopak ztrátové?

Optimální stav je takový, že vám penzijní připojištění skutečně přilepší při důchodu. Všechny naspořené prostředky a státní příspěvky vám budou vyplaceny, pokud splníte podmínky. Tedy věk minimálně 60 let a trvání pojistné smlouvy 60 měsíců. „Finančně nejvýhodnější variantou je výplata „starobní penze na dobu určenou“. Při volbě výplaty na 10 let a déle, klient neplatí žádnou daň (z výnosů ani příspěvků zaměstnavatele). Penzi lze minimálně čerpat po dobu 3 let, klient nedaní příspěvky zaměstnavatele,“ říká Michaela Průchová z ČSOB.

Prostředky ze smlouvy se pochopitelně nevyplatí vybírat předčasně, respektive formou odbytného. Na to máte nárok po 24 měsících spoření. Přijdete o státní příspěvky (ty mohou být až 6360 korun ročně) a výnosy z nich. Dále musíte zdanit 15 procenty výnos a příspěvek zaměstnavatele. „Naprosto nevhodné je chtít ukončit smlouvu před uplynutím u penzijního připojištění 12 měsíců a u doplňkového penzijního spoření 24 měsíců pojištěné/spořící doby. V takovém případě nelze získat vůbec žádnou výplatu, tj. ani vrátit vlastní vložené prostředky,“ uvádí Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit předčasně, bude vám ukončena po dvou následujících kalendářních měsících od přijetí žádosti v případě penzijního připojištění a po měsíci u doplňkového penzijního spoření. Výplata je odeslána v měsíci po ukončení. V případě, že klient žádá o výplatu penzí či jednorázového vyplacení (tj. jsou splněné podmínky čerpání) není výpovědní lhůta žádná.

Jak je to s příspěvky od zaměstnavatele? Kdy se při vybrání daní, kdy ne?

„Při výplatě dávky se příspěvky od zaměstnavatele nezdaňují pouze při výplatě formou penze. V DPS je možná penze na dobu min. 3 roky, ale u PP jsou již u většiny klientů podle zákona všechny penze jako doživotní, není možné penze jen na určitou dobu. Takže klienti u PP si většinou vybírají jednorázové vyrovnání, kde se však příspěvky zaměstnavatele musí zdanit. Veškeré zdanění provádí přímo penzijní společnost a zdaněné částky jako daň odvádí,“ vysvětluje Václav Bálek.

Jednoduše řečeno: příspěvek zaměstnavatele se daní 15 procenty, pokud se jedná o předčasnou výplatu či jednorázové vypořádání. V případě výplaty penze se příspěvek zaměstnavatele nedaní.