Studium MBA v číslech: investice se mnohonásobně vrátí zaměstnavatelům i zaměstnancům

Zdroj: European School of Business Management SE

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší zvýšení produktivity, snížení ceny výroby, propojení virtuálního a reálného světa, ale také potřebu změnit v souvislosti s rychlostí inovací myšlení uvnitř firem a celkové změny ve společnosti.

 

V souvislosti s tímto vývojem odborníci také upozorňují na potřebu vzdělávání se. A to ne vzdělání, které končí, když se za vámi zaklapnou dveře univerzity a vy si tubu s vysokoškolským diplomem postavíte na poličku. Digitalizace přináší velké nároky na vzdělávání celoživotní, reagující na aktuální vývoj a zaměřené na praxi.

MBA jako vhodný způsobvzdělávání v průběhu praxe

Jednou z možností, jak se rozvíjet při praxi, jsou 1roční programy MBA. Dostupných institucí nabízejících toto vzdělání je v České republice již několik. MBA studium k nám dorazilo před lety ze Západu a vzhledem k tomu, jaký je o něj zájem, dokonce jednotlivé instituce rozšiřují nabídku oborů. Každá z nich však může mít postaveno studium jinak. Mezi osvědčené a certifikované vzdělávací instituce patří European School of Business & Management (ESBM), která sídlí v Praze a staví na oxfordském modelu.

„Vždy nás samozřejmě zajímá, zda si naši studenti platí program MBA sami. Je to pro nás důležitá informace, díky níž můžeme sledovat, jak se vyvíjí přístup zaměstnavatelů i zaměstnanců samotných. Jak silně si uvědomují potřebu dalšího vzdělávání,“ říká manažerka ESBM Simona Probstová.

Více než polovina zaměstnavatelů se podílí na úhradě studia MBA

Z průzkumů vzešlo, že více než polovina zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci na ESBM studují, je ochotno se na úhradě studia pro své zaměstnance podílet. 21 % pokryje celou částku, 36 % investuje do studia zaměstnance alespoň částečně.

„Nejsou to pro nás až tak překvapivá data. Dokonce se divíme, že to procento není vyšší. Studium u nás vyjde v průměru na sto tisíc korun s DPH. Když si vezmete, že například 2denní kurz měkkých dovedností vyjde u vzdělávacích společností i na několik desítek tisíc, ono pak naše částka za celoroční studium opravdu není velká suma. Student sám si ji může rozložit do 10 splátek bez navýšení,“ vysvětluje Simona Probstová.

87 % absolventů ESBM získalo vyšší plat nebo lepší pozici

V průzkumu, který realizovala ESBM, absolventi v 87 % případech odpověděli, že díky ročnímu studiu, které se skládalo z online výuky, konzultací s tutory a prezenčních seminářů, získali lepší pozici nebo zvýšení platu. 84 % z nich také upotřebilo nově získané pracovní a osobní kontakty.

Zajímá-li vás možnost vyslat své zaměstnance na takové studium, více informací zjistíte na stránkách ESBM. Letos přidali 5 nových MBA specializací a nejbližší blok výuky začíná už 20. října. Dokonce nabízejí možnost studia MBA na zkoušku, abyste si vy nebo vaši zaměstnanci mohli ověřit, zda studium bude splňovat vaše představy.