Novela zákona o zaměstnanosti: agenturní zaměstnanci musí mít stejné podmínky jako kmenoví | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Agenturní zaměstnanci musí mít stejné podmínky jako kmenoví, určuje novela

Agenturní zaměstnanci musí mít stejné podmínky jako kmenoví, určuje novela
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Foto: Blesk/Shutterstock

Romana Rybová

Novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti 29. července 2017. Změny se týkají především agenturního zaměstnávání. Agentury práce budou muset například složit kauci. Novela ruší možnost přivýdělku v rámci nekolidujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR.

„Jde nám zejména o to, aby zprostředkování zaměstnání prováděly seriózní agentury práce, které mají potřebné zázemí a splňují určité standardy. Proto budou muset agentury, a to i ty, které už povolení k agenturnímu zaměstnávání mají, složit kauci ve výši 500 tisíc korun. Agenturní zaměstnanci také už nesmí mít nižší platy a horší pracovní podmínky v porovnání s běžnými zaměstnanci,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří Vaňásek. Díky této kauci by se mělo snížit účelové zakládání agentur práce, přes které dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Agentury práce budou mít také povinnost zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky zaměstnaných přes agenturu nebyly horší než u kmenových zaměstnanců. Dohoda mezi agenturou a uživatelem musí obsahovat informace o pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává tutéž práci jako dočasně přidělený pracovník.

„Novela dále zavádí definici zastřeného zprostředkování zaměstnání a lépe upravuje přestupky. Nové ustanovení v zákoníku práce rovněž stanoví, že agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby agenturní pracovník nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u něj konal v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce,“ uvádí MPSV.

Česká práce je pro zaměstnavatele jednou z nejdražších v regionu

Přivýdělek v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání

Od 29. července se tak zrušila možnost přivýdělku na základě dohody o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Do té doby bylo možné si jako uchazeč o zaměstnání tímto způsobem přivydělat až 5 500 korun. Po změnách si budete moci přivydělat pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo v pracovním či služebním poměru. V případě, že na dohodu o provedení práce pracujete, budete se muset po třech měsících od nabytí účinnosti novely rozhodnout, jestli v ní zůstanete nebo budete chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

„Novela s účinností od 1. října 2017 zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude povinen doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném závazném potvrzení,“ vysvětluje MPSV.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka