Chystáte se do předčasného důchodu? Připravte se na krácení

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

Projekt Plníme přání seniorům
Projekt Plníme přání seniorům
důchod
4
Fotogalerie

Přibližně třetina seniorů se každoročně rozhodne pro předčasný důchod. Důvody jsou různé. Od ztráty zaměstnání po zhoršený zdravotní fyzický či psychický stav. Je dřívější odchod do penze rozumným řešením?

Obecné povědomí o předčasných důchodech je velmi malé, navíc problematika není jednoduchá. Dotýká se jí celá řada faktorů, které je důležité zohlednit při koncepčním náhledu na předdůchodový věk budoucích seniorů. Předně se to týká dnešních čtyřicátníků, kteří jsou extrémně populačně silnou generací.

Věk odchodu do důchodu a nároku na státní penzi se stále prodlužuje. Dnešní předpenzisti pracují často o 10 a více let déle než jejich rodiče, a k tomu je práce nyní náročnější po stránce psychické, a často i té mentální. Na mnohé dopadne i invalidita.

Past předčasného důchodu

„Pokud člověk dnes odejde do řádného starobního důchodu, není situace až tak špatná. Průměrný řádný starobní důchod byl v minulém roce poprvé přes 13 000 korun,“ uvádí Martin Rotkovský, manažer produktového vývoje a pojistný matematik UNIQA.

„Nevýhodou předčasného důchodu je, že důchod zůstane trvale krácen i po dosažení důchodového věku. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku,“ vysvětluje Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

„Realita je taková, že krácení pro medián příjmů, který dosahuje 25 tisíc měsíčně, by byl předčasný důchod proti řádnému nástupu i díky dalším odpracovaným pěti letům 38 procent. V momentě, kdy z průměrného důchodu ukrojíme 38 procent, dostáváme se na částku 8500 – vyžít z tohoto dalších dvacet let je pak prakticky nereálné,“ říká Rotkovský.

Dnešní spotřební koš seniorů odpovídá zhruba 11 tisícům korun. „Když jsme vyškrtávali tak, abychom se dostali na částku po krácení, bylo nutné omezit kromě zbytných statků, jako alkohol a cigarety, také telekomunikace, dopravu a částečně i jídlo. To rozhodně nedává prostor pro důstojné prožití důchodového věku,“ upozorňuje Martin Rotkovský.

Velkým tématem je zdravotní stav

Dle údajů za rok 2016 se 31 procent lidí v předpenzijním věku rozhodlo pro předčasný důchod. Nejčastějším důvodem je neschopnost pokračovat ve své aktuální činnosti, ať už kvůli zdravotnímu stavu po fyzické i psychické stránce, tak kvůli hrozbě delší nezaměstnanosti.

„V předdůchodovém věku je pak okolo dvaceti procent lidí v nějak stupni invalidního důchodu. Navíc tím, jak se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, počítáme, že okolo roku 2030 se toto číslo bude rovnat jedné čtvrtině. Nějaký problém, kromě invalidity, například dlouhodobá pracovní neschopnost trvající déle než dva měsíce každý rok, resp. nezaměstnanost, se bude týkat dokonce více než poloviny populace v předdůchodovém věku, “ uvádí výsledky průzkumu týkajícího se předčasných důchodů Martin Rotkovský.

Jak možné problémy eliminovat?

Váš produktivní věk je zhruba dvojnásobkem doby vašeho důchodu. Pokud si měsíčně budete odkládat tisíc korun, dostanete k důchodu přibližně dva tisíce. To je však velmi obecný propočet a vcelku ideální stav. Navíc jen malá část populace si od začátku svého produktivního věku odkládá.

„Hlavní problém vidím v tom, že ne všichni budou mít možnost a budou schopni pracovat až do věku nástupu do řádného starobního důchodu. Na ty pak čeká jakási „past“ v podobě předčasného důchodu. Pokud do něj odejdete, nedává to moc příležitostí pro další důstojný život. A překvapivě se tímto problémem, respektive jeho řešením, zatím finanční instituce příliš nezabývají,“ dodává Martin Rotkovský.