Jak moc je krácený předčasný důchod?

Někteří lidé v předdůchodovém věku uvažují o dřívějším odchodu do státního důchodu, chtějí čerpat předčasný důchod. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením. O kolik je předčasný důchod nižší?

Žadatelé o důchod, kteří mají vlastní důchodový věk nižší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Jestliže je však vlastní důchodový věk vyšší než 63 let, potom je možné do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.

Rozdílné krácení

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Žadatelé o předčasný důchod získají nižší dobu pojištění, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod je ještě navíc trvale krácený za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní je následující:

  • a) 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • b) 1,2 procenta výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • c) 1,5 procenta výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Protože se krácení provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, tak je potřeba si pohlídat konkrétní termín odchodu do předčasného důchodu, aby kvůli několika dnům (krácení by bylo již v dalším 90denním pásmu) nebyl státní důchod zbytečně nižší. V následujících praktických příkladech si provedeme několik výpočtů, vše dle platné legislativy roku 2017.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková odejde do předčasného důchodu koncem září 2017. Paní Nováková odejde do předčasného důchodu dříve o 717 kalendářních dní. Paní Nováková získá dobu pojištění v rozsahu 40 let a průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky (hodnotí se příjmy v letech 1986 až 2016) má 26 460 korun. Měsíční předčasný důchod paní Novákové je 10 844 korun.

Paní Malá odejde rovněž do předčasného důchodu v září 2017, ale o 722 kalendářních dní dříve. Průměrnou mzdu za odpracované roky i získanou dobu pojištění má paní Malá stejně vysokou jako paní Nováková. Měsíční předčasný důchod činí 10 603 korun.

Praktický příklad 2)

Pan Šulák má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 33 640 korun a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let a odejde v říjnu 2017 do řádného starobního důchodu. Měsíční řádný starobní důchod pana Šuláka bude činit 14 391 korun.

Pan Pokorný má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 33 640 korun a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let a odejde v říjnu 2017 do předčasného důchodu dříve o 1 075 dní. Měsíční předčasný důchod bude pan Pokorný mít 11 001 korun.

Přestat dříve pracovat?

Možnost odejít dříve do penze je lákavá představa pro většinu pracujících. Při volbě předčasného důchodu je však potřeba pamatovat na to, že to není zadarmo a státní měsíční důchod bude napořád nižší. Při volbě odchodu do důchodu je tedy potřeba zohlednit všechna hlediska (finanční, zdravotní, rodinné, pracovní) a vše důkladně promyslet.