Co je dobré vědět o brigádách a kolik si aktuálně studenti mohou vydělat?

Studenti - ilustrační foto

Studenti - ilustrační foto Zdroj: Pexels / Buro Millennial

Část studentů chodí na brigády nejenom přes léto, ale potřebují přivýdělek v průběhu celého roku. Aktuální inflace v ekonomice tento trend dále prohlubuje. Do 18 let jsou brigádníci pracovním zákonem v práci limitováni některými omezeními, i tak si ale mladiství mohou přijít na slušné peníze a získat cenné zkušenosti.

Česká republika si navzdory různým ekonomickým problémům udržuje nízkou nezaměstnanost a trh tudíž nabízí dostatek pracovních příležitostí. U brigád nabízených například na portálu JenPráce.cz v listopadu se odměna pohybuje většinou mezi 149 až 191 korunami na hodinu.

Po skončení povinné školní docházky a dovršení 15 let může mladý člověk klidně začít pracovat. Středoškoláci si běžně přivydělávají odpoledne po škole. Příležitostí k brigádě je v dnešní době nízké nezaměstnanosti mnoho. Až do 18 let se však brigádníků týkají určité pracovní výjimky.

„Mladiství do 18 let nesmějí pracovat více než osm hodin denně a zároveň více než 40 hodin za týden, přesčas je zakázán. Patnáctiletí a šestnáctiletí také nesmějí pracovat v noci, starší šestnácti let pak mohou výjimečně vykonávat noční práci ne delší než jedna hodina, a to pod dohledem jiného pracovníka staršího 18 let,“ vysvětluje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

„Pokud mladiství pracují na směny, musejí mít mezi jednotlivými směnami přestávku alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Zakázané jsou práce nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé zdraví a zaměstnavatel nemůže po mladistvých vyžadovat hmotnou zodpovědnost,“ dodává Anna Kevorkyan.

Brigáda a daně

Pracující studenti nejsou automaticky daňově osvobozeni a většinou platí z příjmů z brigád nejenom daň z příjmu, ale i sociální a zdravotní pojištění. Odvodům na sociální a zdravotní pojištění nepodléhají pouze měsíční odměny z pracovních dohod do limitu, u dohody o provedení práce to je 10 tisíc korun a méně a u dohody o pracovní činnosti 3 499 korun a méně.

„Při překročení limitu činí sazba sociálního a zdravotního pojištění stržená z odměny u pracujících studentů stejně jako u ostatních zaměstnanců, tedy v souhrnu 11 procent z hrubé mzdy,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy. Při výpočtu daně z příjmu však mají pracující studenti nárok nejenom na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun, ale i na slevu na studenta ve výši 335 korun. Až do hrubé měsíční odměny ve výši 19 300 korun tak neplatí pracující studenti nic na dani z příjmu, protože v těchto případech je souhrnná částka daňových slev vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Každá brigáda je bonus do životopisu a užitečná zkušenost

Pro někoho může být výhodné najít si brigádu v oboru, jaký studuje, protože to znamená cennou praxi v oboru. „Pro vysokoškolské studenty by brigáda v oboru měla být prioritou. I kdyby začínali na startovní pozici administrativního charakteru, ve firmě se alespoň zapíšou do povědomí a po škole mají šanci domluvit se na další spolupráci. A využívat lze i takzvané trainee programy, které cílí právě na studenty nebo čerstvé absolventy,“ radí Anna Kevorkyan.

I brigádu si je vhodné zaštítit „papírem“

Dobré je pamatovat na to, že se u každé brigády vyplatí uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. Nejoblíbenějším pracovně právním vztahem v případech brigády bývá dohoda o provedení práce, která nabízí jednodušší administrativu a nižší zdanění.

Smlouva či dohoda by pak měla uvádět druh práce, výši odměny a informace o jejím vyplácení, rozsah pracovní doby a dobu trvání brigády. K uzavření smlouvy potřebují mladiství potvrzení o školní docházce, souhlas rodiče a někdy je vyžadováno i lékařské potvrzení o způsobilosti.