Daňové přiznání pro OSVČ 2023: Jak na daň z příjmu za rok 2022?

Daně pro OSVČ za rok 2022 (ilustrační foto)

Daně pro OSVČ za rok 2022 (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Na dani z příjmu zaplatí za rok 2022 OSVČ méně než za rok 2021, neboť se zvýšila sleva na poplatníka. Polepší si i OSVČ s vysokými zisky, neboť se zvýšila hranice zdanitelného příjmu podléhajícího základní patnáctiprocentní sazbě daně z příjmu. Kolik zaplatí OSVČ na dani z příjmu? Jak se liší výpočet daně při hlavní a vedlejší činnosti?

Daňové přiznání a sazba daně pro OSVČ

Daňové přiznání za rok 2022 musí podat OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a také OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost během roku ukončily.

Daňové přiznání nepodávají OSVČ, které splnily zákonné podmínky a dobrovolně vstoupily do paušálního režimu a veškeré daňové povinnosti mají vyřešeny měsíční souhrnnou daňovou platbou. Sazba daně z příjmu je ve všech případech stejná, do ročního zdanitelného základu ve výši 1 867 728 korun je 15 procent a nad tuto hranici 23 procent.

Výdajový paušál pro OSVČ

Řada OSVČ stanoví výdaje paušálem, který se liší dle vykonávané činnosti a činí:

 • 80 procent u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslné živnosti (maximálně mohou výdaje uplatněné paušálem činit 1 600 000 korun).
 • 60 procent u všech ostatních živností (maximálně mohou výdaje uplatněné paušálem činit 1 200 000 korun)
 • 40 procent z jiných příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (maximálně mohou výdaje uplatněné paušálem činit 800 tisíc korun)
 • 30 procent z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (maximálně mohou výdaje uplatněné paušálem činit 600 tisíc korun)

Nad rámec výdajového paušálu nelze uplatnit žádné výdaje navíc a při vykonávání dvou různých samostatně výdělečných činností je nutné uplatnit paušál buď pro obě, nebo pro žádnou.

Výdajový paušál: příklad výpočtu pro podnikatele

Podnikatelka Věra bude mít za rok 2022 příjem ve výši 2 240 000 korun. Výdaje uplatní šedesátiprocentním výdajovým paušálem. Částka výdajů stanovených příslušným procentem činí 1 344 000 korun (2 240 000 korun x 60 procent) a je vyšší než maximální částka 1 200 000 korun.

V daňovém přiznání bude moci paní Věra uvést výdaje v částce 1 200 000 korun a daňový základ bude 1 040 000 korun (2 240 000 korun - 1 200 000 korun).

Daň z příjmu může být pro OSVČ nulová

Zatímco sociální a zdravotní pojištění musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vždy placeno alespoň v minimální výši, a to i při zisku v jednotkách tisícikorun nebo ve ztrátě, tak daň z příjmu fyzických osob mohou mít OSVČ nulovou. Daňový základ totiž snižují nezdanitelné položky a vypočtenou daň z příjmu následně daňové slevy, přičemž lze snížit daň z příjmu až do nuly.

Daňové odpočty a nezdanitelné položky

Při splnění zákonných podmínek patří mezi daňové odpočty:

 • dary
 • zaplacené úroky z úvěru na řešení vlastního bydlení
 • platby na smlouvu o penzijním připojištění 
 • Platby na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření
 • platby na smlouvu o životním pojištění
 • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Sleva na poplatníka u OSVČ

Nárok na slevu na poplatníka má nárok každý daňový poplatník. Za rok 2022 činí sleva na poplatníka 30 840 korun. Oproti roku 2021 je tedy sleva na poplatníka vyšší o 3 000 korun a při stejném zisku zaplatí všechny OSVČ na dani z příjmu méně než za rok 2021.

Sleva na poplatníka náleží vždy v plném rozsahu bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo jestli je vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka se neplatí nic na dani z příjmu do ročního daňového základu ve výši 205 600 korun.

Další daňové slevy pro podnikatele

Při splnění zákonných podmínek lze mimo základní daňové slevy na poplatníka uplatnit ještě tyto další daňové slevy:

 • na studenta
 • na invaliditu prvního
 • na invaliditu druhého stupně
 • na invaliditu třetího stupně
 • na průkaz ZTP/P
 • na manželku
 • na manžela
 • na školkovné

Sleva na poplatníka a pojištění: příklad výpočtu pro živnostníky

Živnostník Michal dosáhne za rok 2022 příjmů ve výši 610 tisíc korun. Výdaje uplatní šedesátiprocentním výdajovým paušálem (ostatní živnost). Daňový základ bude tedy mít 244 000 korun (610 tisíc korun - (610 tisíc korun x 60 procent). Základ daně si živnostník Michal sníží o odpočet zaplacených úroků z hypotéky ve výši 41 500 korun.

Daňový základ bude tedy mích 202 500 korun (244 000 korun - 41 500 korun). Při uplatnění slevy na poplatníka bude tedy daň z příjmu 0 korun, neboť sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Povinné sociální a zdravotní pojištění však bude muset pan Michal platit.

Zdravotní pojištění se vypočítá z minimálního vyměřovacího základu, protože skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) ve výši 122 tisíc korun je nižší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění činí 31 518 korun (233 466 korun x 13,5 procent). Sociální pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, který je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění činí 35 624 korun (122 tisíc korun x 29,2 procenta).

VIDEO: Malé věci, které dělají velké úspory. Jak ušetřit v domácnosti

Video placeholde
Malé věci, které dělají velké úspory. Jak uspořit v domácnosti • Videohub

Daňové zvýhodnění na dítě pro OSVČ: kdo má nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus mají nejenom zaměstnanci, ale i OSVČ, pokud vypočtená daň z příjmu po uplatněných daňových slevách je nižší než daňové zvýhodnění na děti. Při čerpání daňového bonusu se nezaplatí nic na dani z příjmu, a ještě se peníze od státu obdrží. OSVČ čerpající daňový bonus musí vyplnit žádost o zaslání daňového přeplatku na poslední straně daňového přiznání.

Daňové zvýhodnění na první dítě za celý kalendářní rok 2022 činí 15 204 korun, na druhé dítě 22 320 korun a na třetí dítě 27 840 korun.

Počet dětí Daňové zvýhodnění (v Kč)
Jedno dítě 15 204
Dvě děti 22 320
Tři děti 27 840

Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. V případě nároku na daňové zvýhodnění pouze po část roku (např. z důvodu narození dítěte během roku) se daňové zvýhodnění uplatní v poměrné výši.

Daňové zvýhodnění na děti pro živnostníky: příklad

Živnostnice Hana má za rok 2022 hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) ve výši 336 600 korun. Při výpočtu daně z příjmu uplatní paní Hana slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na své děti.

Souhrnná částka daňového zvýhodnění činí tedy 37 524 korun (15 204 korun + 22 320 korun). Vzhledem k tomu, že vypočtená daň z příjmu je nižší než daňové zvýhodnění, tak obdrží paní Hana daňový bonus ve výši 17 874 korun.

Výpočet Částka (v Kč)
Hrubý zisk 336 600
Daň z příjmu 50 490 (336 600 x 15 %)
Sleva na poplatníka 30 840
Daň z příjmu po slevě 19 650 (50 490 - 30 840)
Daňové zvýhodnění na dvě děti 37 524 (15 204 + 22 320)
Daňový bonus 17 874 (37 524 - 19 650)

Vysoké příjmy OSVČ a výpočet daně s vyšší sazbou

Z daňového základu nad 1 867 728 korun se odvádí vyšší třiadvacetiprocentní sazba daně. Efektivní daňovou sazbu daně tak mají daňoví poplatníci s vysokými příjmy vyšší. Odvod z části daňového základu vyšší daně nemá samozřejmě žádný vliv na možnost uplatnění daňových odpočtů a daňových slev a daňového zvýhodnění na děti.

I podnikatelé s vysokými zisky mají tedy při splnění zákonných podmínek nárok na tyto daňové výhody jako ostatní daňoví poplatníci. Za rok 2021 podléhaly vyšší daňové sazbě zdanitelné příjmy nad 1 701 168 korun. Daňoví poplatníci s vysokými zdanitelnými příjmy tedy zaplatí meziročně na dani z příjmu fyzických osob méně.

Kalkulačka: Výpočet daně a čistého zisku 2022 pro OSVČ

Vyšší příjmy podnikatelů: příklad výpočtu daně s vyšší sazbou

Podnikatel David má hrubý zisk za rok 2022 ve výši 2 680 000 korun. Stejný hrubý zisk měl i za rok 2021. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje pan David pouze slevu na poplatníka. Za rok 2022 zaplatí na dani z příjmu 436 142 korun, zatímco za rok 2021 zaplatil na dani z příjmu 452 467 korun. Meziroční daňová úspora je i z důvodu zvýšení slevy na poplatníka 16 325 korun.