Inspektoři práce se zaměřují na nelegální zaměstnávání i pracovní úrazy

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

V roce 2017 bylo provedeno 24 945 kontrol zaměstnavatelů. Orgány inspekce práce v největší míře cílily na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízeních, dále bylo kontrolováno dodržování pracovních vztahů a podmínek, inspektorát práce se zaměřil i na nelegální zaměstnávání. Kontrole se nevyhnuly ani pracovní úrazy.

Zjištěno bylo 35 777 nedostatků, 19 098 z toho bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.

V naší republice bylo v loňském roce nelegálně zaměstnáno 2 918 osob. 767 z toho tvořili občané České republiky, 1 917 cizinci a 234 občanů EU.

Podněty ke kontrole

Orgány inspekce práce dostávaly ke svým kontrolám podněty (6 870). Z tohoto počtu 4 286 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, v 2 027 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a možné porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a 876 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

Za loňský rok byly uloženy pokuty ve výši 218 796 800 korun.