Jak si pohlídat podklady pro výpočet důchodu? ČSSZ rozesílá přehledy „důchodového konta“ | E15.cz

Jak si pohlídat podklady pro výpočet důchodu? ČSSZ rozesílá přehledy „důchodového konta“

Kamila Ondráčková

Share on Facebook Messenger

Letos již potřetí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezplatně zasílá přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Automaticky je tento rok obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky.

Prostřednictvím přehledu dob důchodového pojištění je možné zjistit, zda jsou v evidenci ČSSZ zaneseny všechny důležité doklady o pracovní minulosti budoucího důchodce. „Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění, tedy odpracovaných let, případně náhradních dob pojištění, například dobu vedení v evidenci úřadu práce, uložených v evidenci ČSSZ,“ vysvětluje Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

V přehledu jsou rovněž uvedeny vyměřovací základy a vyloučené doby, například doba dočasné pracovní neschopnosti, od roku 1986. „Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit,“ říká Buráňová.

Zaslaný přehled tak slouží ke kontrole a ověření, zda je pro nárok na důchod dostatečný počet odpracovaných let a zda k tomu ČSSZ má odpovídající podklady. Na základě zaslaných údajů je možné nechat si počítat předběžnou výši důchodu. ČSSZ však standardně nedisponuje například doklady o dobách studia a období péče o děti. Ty jsou pro výpočet důchodu důležité, dokládají se ale až při samotné žádosti o důchod.

Informace prostřednictvím IOLDP

To, že některým ročníkům zašle ČSSZ přehled důchodového pojištění automaticky, neznamená, že tyto informace nemohou získat i ostatní. Bez ohledu na to, jakého jsou lidé ročníku narození, mají možnost požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten jim může být zaslán zdarma jednou za rok.

„Je dobré si čas od času zkontrolovat, zda doba důchodového pojištění vedená u ČSSZ odpovídá reálnému stavu,“ doporučuje Michael Pokiser z finanční skupiny Ramfin s tím, že pokud ČSSZ neobdrží od některého zaměstnavatele potřebné informace, nemůže do výpočtu důchodu zahrnout všechny doby pojištění.

Pravidelnou kontrolou se předejde chybně spočítanému nižšímu státnímu důchodu. Jestliže tedy chybí například doba pojištění v zaměstnání – zaměstnavatel nesplnil svoji oznamovací povinnost, tak tuto dobu lze doložit pracovní smlouvou nebo fotokopií zápočtového listu. Když chybí například doba studia, tak je nutné doložit doklady o studiu či vyučení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka