Otcovská dovolená 2019: Kdy mají tatínci nárok na otcovskou a mateřskou? | e15.cz

Kdy mají tatínci nárok na otcovskou a mateřskou?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V jednom z prvních šesti týdnů od narození dítěte mají tatínci nárok na otcovskou. Jak vysoká je otcovská? Při splnění zákonných podmínek mohou však tatínci pobírat i mateřskou. Kdy náleží peněžitý příspěvek v mateřství tatínkům?

Otcovská i mateřská jsou nemocenskými dávkami, proto je nemůže pobírat každý otec dítěte, neboť je nutné splnit podmínku pojištění. Otcovskou je možné pobírat pouze během trvání pracovního poměru, není stanovena žádná ochranná lhůta.

Praktický příklad

Pan Richard je živnostník a neplatí si dobrovolné nemocenské pojištění. Pan Richard může sice zůstat s manželkou v prvních dnech po porodu a pomoci ji s péčí o dítě, ale nemá nárok na otcovskou. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na otcovskou, jestliže účast na nemocenském pojištění trvá alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Co je dobré vědět o otcovské?

Nástup na otcovskou si určuje otec dítěte v období prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte, přičemž otcovská se pobírá jeden týden a její výše závisí na dosahovaném rozhodném příjmu. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu týdenní otcovskou dle legislativy roku 2019 v závislosti na dosahované hrubé mzdě.

Hrubá mzda týdenní otcovská
24 000 korun 3871 korun
28 000 korun 4515 korun
32 000 korun 5166 korun
36 000 korun 5621 korun
40 000 korun 6013 korun
60 000 korun 7448 korun
80 000 korun 8414 korun

Nárok tatínka na mateřskou

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) pobírají v praxi většinou maminky, ale tuto nemocenskou dávku mohou pobírat i tatínci. Mimo výjimečné případy jako je např. úmrtí matky mohou tatínci pobírat mateřskou nejdříve po šestinedělí, tedy od začátku 7. týdne po porodu. Základní doba pro pobírání mateřské je 28 týdnů, proto případně pobírají tatínci mateřskou 22 týdnů.

Základní podmínkou pro nárok na mateřskou od 7. týdne je uzavření písemné dohody mezi matkou a otcem dítěte, ve které je uvedeno, že bude o dítě pečovat otec dítěte a od kterého dne a den porodu. Podpis matky může být úředně ověřen i na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech musí pro nárok na mateřskou splňovat i otec dítěte a stejně tak musí být v den nástupu na mateřskou účasten na nemocenském pojištění.

Praktický příklad

Pan Michal je již dva roky nezaměstnaný. I kdyby pan Michal uzavřel s manželkou písemnou dohodu, tak nemá na mateřskou nárok, neboť nesplňuje potřebnou minimální dobu pojištění a ani evidence na úřadu práce nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka