Mateřská 2019: kolik činí a jak dlouho ji lze čerpat

Mateřská dovolená (ilustrační foto)

Mateřská dovolená (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Má se vám v roce 2019 narodit potomek a nevíte, zda budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, respektive jakou částku budete moci čerpat? Přečtete si odpovědi na nejčastější otázky, které se mateřské dovolené týkají.

Mateřská 2021: Víte jak se bude letos počítat? >>>

Na zhruba půlroční peněžitou pomoc v mateřství (PPM) mají nárok ženy, které byly po dobu 270 dnů před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěné. Není nutné, aby těchto 270 dnů bylo souvislých. Stačí, když se sečtou nemocensky pojištěné dny během dvou uplynulých let. Jestliže se stane, že nejste v zaměstnaneckém poměru v den nástupu na mateřskou dovolenou, ještě to neznamená, že na PPM nemáte nárok. Je tady totiž ochranná lhůta v délce 180 dnů. Ty se počítají ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, že žena tyto podmínky nesplní, bude pobírat rovnou rodičovský příspěvek.

Chcete si spočítat peněžitou pomoc v mateřství? Naši kalkulačku naleznete ZDE >>>

Vyplácená částka peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent z denního vyměřovacího základu. Ten si zjistíte tak, že si hrubý příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období. Pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou ale důležité také redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy. U mateřské se denní vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi první a druhý redukční hranicí se započítává 60 procent a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává už jen 30 procent. K příjmu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 

Redukční hranice pro rok 2019

  1. redukční hranice ze 100 procent vyměřovacího základu – 1090 korun
  2. redukční hranice ze 60 procent vyměřovacího základu – 1635 korun
  3. redukční hranice ze 30 procent vyměřovacího základu – 3270 korun

Praktický příklad

Paní Hanákové vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Její hrubá měsíční mzda je 36 500 korun. Jaká bude výše její mateřské?

Výpočet

částka

Hrubá měsíční mzda

36 500 korun

Neredukovaný denní vyměřovací základ (25 456 x 12 měsíců/ 365) 

1090 korun 

První redukční hranice (do 1090 korun, ze 100 procent)

1090 korun

Druhá redukční hranice (od 1 090 korun do 1 635 korun, z 60 procent)

66 korun

Třetí redukční hranice (od 1 635 korun do 3 270 korun, z 30 procent)

0 korun

Redukovaný denní vyměřovací základ1156 korun
Denní mateřská (1156 korun krát 70 procent)809 korun
Měsíční mateřská (809 korun krát 30 dní)24 270 korun

Paní Hanáková tedy bude po dobu šesti měsíců dostávat PPM ve výši 24 270 korun měsíčně. Tato částka není neměnná, samozřejmě záleží na tom, kolik je v měsíci kalendářních dní.


Kalkulačky dalších dávek najdete na stránkách Finexpert.cz zde >>>

Mateřská dovolená a její čerpání

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena matkám, respektive nastávajícím matkám, po dobu šesti měsíců (lépe řečeno 28 týdnů, 196 kalendářních dnů). Na mateřskou dovolenou žena nastupuje 6 až 8 týdnů před termínem porodu dítěte. Pokud se jí narodí dvojčata či vícerčata, bude její mateřská trvat po dobu 37 týdnů.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je vyplácena Správou sociálního zabezpečení. Předtím je ale potřeba splnit několik formálních úkonů. Žadatelka o příspěvěk si musí od gynekologa nechat vyplnit žádost o mateřskou a následně ji předat svému zaměstnavateli. V případě, že  zaměstnavatele nemá nebo podniká, může ji zanést přímo na příslušnou OSSZ.

Mateřská a OSVČ

Osoby, které se živí podnikáním, mají na peněžitou pomoc v mateřství nárok pouze tehdy, když si platily (dobrovolně a po určitou dobu) nemocenské pojištění. Určující dobou je 180 dnů v období jednoho roku před dnem nástupu na mateřskou. Dále musí účast na nemocenském pojištění, stejně jako u běžně zaměstnaných žen, trvat alespoň 270 kalendářních dnů v uplynulých dvou letech.

Mateřská i pro otce

Na mateřskou samozřejmě může i muž. Ale až od věku sedmi týdnů dítěte, a to na dobu alespoň sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích. K tomuto kroku musí mít souhlas matky, respektive s ní uzavřít písemnou dohodu. Potřebné tiskopisy je možno vyzvednout na příslušné OSSZ nebo nalézt na stránkách ČSSZ. Dále pro otce platí stejné podmínky jako pro matky, tedy 270 odpracovaných kalendářních dnů před nástupem na PPM, účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, ochranná lhůta atd.

Přivýdělek na mateřské

V šestinedělí matka pracovat nesmí. Od sedmého týdne věku dítěte už to možné je. Pokud ale chce pracovat u stávajícího zaměstnavatele, nesmí vykonávat stejnou činnost, jako před mateřskou. Jestliže je činnost jiná, je to v pořádku a matka si může přivydělat.

Mateřská dovolená 2019 – vše, co potřebujete vědět. Více zde >>>