Porodné 2019: Kdo má nárok a kde žádat?

...

... Zdroj: Shutterstock.com

Jak vysvětlit dítěti, co je půjčka?
Ilustrační foto
Mateřská dovolená (ilustrační foto)
4
Fotogalerie

Čekáte v letošním roce dítě a zajímá vás, jak je to s porodným? V minulosti bylo porodné vypláceno každé matce, nyní už to tak není. Pochopitelně se nárok jako spousta dávek odvíjí od výše výdělku. Budete mít nárok právě vy? Je částka porodného na každé dítě stejná? Čtěte níže.

Porodné je jednorázovou dávkou, poskytovanou v rámci systému státní sociální podpory. Dávka je určena rodinám s nižšími příjmy. Žádat o něj můžete na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR po porodu vašeho dítěte. Zde vyplníte formulář Žádost o porodné.

Dále budete potřebovat doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. To by vám měl potvrdit zaměstnavatel. Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Pokud se vám tedy dítě narodilo v červenci, bude brán v potaz příjem za duben, květen a červen. Jestliže je vám dávka přiklepnuta, měla by být vyplacena do 30 dnů.

Nárok nemá každý

Porodné získá žena, která porodila první nebo druhé živé dítě. Pokud se přihodí, že matka při porodu zemře, přesto splnila podmínky pro získání dávky a peníze jsou vyplaceny otci dítěte. Výše porodného je 13 000 korun při narození prvního dítěte a 10 000 korun při narození druhého.

„Porodné je jednorázovou dávkou, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny,“ vysvětluje Kristýna Křupková, tisková mluvčí MPSV.

Životní minimum

Životní minimum je hranicí příjmů, které jsou nutné pro zajištění základních životních potřeb. Jaká je výše životního minima v domácnosti, se bude odvíjet od toho, kolik v ní žije členů.

  • 3410 korun pro jednotlivce
  • 3140 korun pro prvního dospělého v domácnosti
  • 2830 korun pro druhého (a každého dalšího) dospělého
  • 1740 korun pro dítě do 6 let
  • 2140 korun pro dítě od 6 do 15 let
  • 2450 korun pro dítě od 15 do 26 let
Úplná rodina (oba rodiče)životní minimum rodinyHranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na porodné (2,7násobek životního minima rodiny)
při narození prvního dítěte7710 korun20 817 korun
při narození druhého dítěte9450 korun25 515 korun

Do vašeho příjmu se budou počítat čisté výdělky. Započtou se i dávky jako třeba podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, ošetřovné, mateřská, důchody, sociální dávky. Oproti tomu rodičovský příspěvek a přídavky na dítě se počítat nebudou.

Porodné a osvojené dítě?

Pokud převezmete do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě mladší jednoho roku, i vy máte nárok na porodné. Podmínky budou stejné, jako kdyby žena dítě porodila. Každá rodina může získat porodné maximálně dvakrát bez ohledu na to, jestli jde o dítě vlastní, nebo osvojené.

Porodné a OSVČ

V případě, že rodič podniká, budou se pro přiznání dávky posuzovat příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Pokud se tedy dítě narodí do 30. června 2019, bude brán v potaz rok 2017. Jestliže k porodu dojde až po 1. červenci, posuzovat se bude daňové přiznání z roku 2018.

Konkrétní přiklad

Matka porodila první dítě, ale jelikož měla vysoké příjmy, dávka jí přiklepnuta nebyla. Jak to bude u druhého dítěte, kdy jí už nárok vznikl?

Žena bude mít u druhého dítěte nárok pouze na 10 tisíc korun, ne na 13 tisíc, které by dostala u prvního dítěte. Částka porodného se totiž odvíjí od skutečného pořadí narození dítěte.

Porodné je možné přiznat i zpětně. Žádat můžete až do 1 roku dítěte. Posuzovat se ale budou stále příjmy před dnem narození dítěte. Ne před datem, kdy byla podána žádost.