Klesá počet pracujících pod 40 let | E15.cz

Klesá počet pracujících pod 40 let

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Počet pracujících se od 2. čtvrtletí 2010 zvýšil o 415 tisíc. V letošním roce byl na 5 295,9 tisících. Výrazně se ale změnila skladba pracujících. To jsou výsledky Výběrového šetření pracovních sil, které provádí Český statistický úřad. 

Méně pracujících do čtyřiceti let

Počet mladších osob do čtyřiceti let se snížil o 273 500. Zároveň razantně vzrostl ve sledovaném období počet zaměstnaných ve věku 40 a více let, a to o 688 500. Tyto změny jsou zapříčiněny demografickými a ekonomickými faktory. Prodlužuje se také doba přípravy na zaměstnání, posunuje se hranice odchodu do starobního důchodu.

Další příčinou snížení počtu pracujících do 40 let věku je to, že nejsilnější ročníky narozené v polovině 70. let se už posunuly do vyšší věkové kategorie.

Významně vzrostla zaměstnanost ve skupině osob šedesátiletých a starších o 209 900, z toho ve skupině ve věku 65 a více let o 80 400.

Pracující stárnou

Stárnou jak zaměstnanci, tak podnikatelé. Průměrný věk pracujících se od roku 2010 zvýšil o dva roky na 43,3 roku oproti roku 2019. Průměrný věk pracujících žen (43,7) je přitom vyšší než věk pracujících mužů (42,9 roku). Je to tím, že mladší ženy jsou často ekonomicky neaktivní, protože se starají o děti.

Průměrný věk podnikatelů vyšplhal na 49 let, věk zaměstnanců na 42,7 roku.

Počet podnikatelů klesl, počet podnikatelek vzrostl

Podnikatelů je oproti zaměstnancům celkově výrazně méně a převažují mezi nimi muži. Podnikající muži mezi sledovanými lety ubyli. K nejvýraznějšímu poklesu u nich došlo ve stavebnictví, a to zejména ve věkové skupině 30–39 let. Naproti tomu ale přibylo žen podnikatelek. Počty podnikatelů se od 2. čtvrtletí roku 2010 zvýšily především díky vysokoškolsky vzdělaným ženám ve věku od 40 let. Tyto ženy podnikaly hlavně v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka