Kolik může zaměstnavatel přispívat na „penzijko“?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

Peníze
...
3
Fotogalerie

Stát podporuje spoření v penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření formou státního příspěvku, který činí maximálně 230 korun, přičemž na horní hranici státního příspěvku dosáhnou lidé spořící si na smlouvu měsíčně 1 000 korun a více. Mimo jiné je daňově osvobozen příspěvek zaměstnavatele na smlouvu zaměstnance do limitu 50 000 korun.

U vyšších vlastních vkladů je dále umožněn daňový odpočet, kdy od základu daně je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání odečíst částku až 24 000 korun. Pro účely daňového odpočtu se hodnotí vlastní vklady na smlouvu nad částku, pro kterou náleží státní příspěvek.

Praktický příklad

Pan Aleš si spoří měsíčně na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 3 000 korun. Pan Aleš maximalizuje obě výše uvedené státní výhody, neboť mu náleží měsíční stání příspěvek v částce 230 korun a dále si od základu daně odečte částku 24 000 korun (12 měsíců x 3 000 korun - 12 000 korun). Roční daňová úspora bude činit 3 600 korun.

Zapojení zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele na státem podporované smlouvy zaměstnance, mezi které patří i smlouva o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, je osvobozen od daňových plateb do roční částky 50 000 korun. Z příspěvku zaměstnavatele do limitu se neplatí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Povinné pojistné neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Praktický příklad

Podnikatel XY chce zvýšit zaměstnankyni Romaně hrubou mzdu o 3 000 korun. O kolik stoupnou jeho mzdové náklady? O kolik si v čistém polepší zaměstnankyně?

  • Mzdové náklady zaměstnavatele stoupnou o 4 020 korun, neboť ze zvýšené hrubé mzdy se bude muset platit sociální pojištění v částce 750 korun (3 000 Kč x 25 procent) a zdravotní pojištění v částce 270 korun (3 000 korun x 9 procent).
  • Čistá mzda paní Romany se zvýší jenom o 2 055 korun. Superhrubá mzda se zvýší o 4 100 korun (3 000 korun x 1,34, zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí paní Romana více o 615 korun (4 100 x 15 procent), na sociálním pojištění o 195 korun (3 000 korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění o 135 korun (3 000 korun x 4,5 procenta).
  • Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že při výpočtu zálohy na daň z příjmu fyzických osob uplatňuje paní Romana pouze základní daňovou slevu na poplatníka, která je již v plném rozsahu využitá u hrubé mzdy před plánovaným zvýšením.

Pokud by však podnikatel XY začal zaměstnankyni Romaně přispívat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření pravidelnou částku 3 000 korun, potom by mu stouply náklady právě o tyto tři tisíce, neboť by byl souhrnný roční příspěvek do limitu, na který se vztahuje daňové osvobození. Paní Romana by z příspěvku rovněž neplatila žádné daně a celá částka 3 000 korun by se ji připisovala měsíčně na smlouvu a u penzijní společnosti zhodnocovala.

Příspěvek může být i vyšší, osvobození jen do limitu

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření i vysoké částky. Daňové osvobození se však vztahuje do ročního limitu 50 000 korun.

V případě, že zaměstnavatel přispívá zaměstnanci současně ještě na smlouvu o životním pojištění, na kterou se při splnění zákonných podmínek vztahuje rovněž daňové osvobození, potom je limit pro příspěvky zaměstnavatele daňově osvobozený stále do souhrnné částky 50 000 korun. Neposuzuje se tedy limit zvlášť pro každou jednotlivou smlouvu.