Kolik platí stát na zdravotním pojištění? | e15.cz

Kolik platí stát na zdravotním pojištění?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, v posledních letech se měsíční platba za státní pojištěnce výrazně zvýšila, příští rok bude činit 1 967 korun. Kdo je státním pojištěncem? Lze být současně státním pojištěncem a zaměstnancem?

Státními pojištěnci pro účely placení zdravotního pojištění jsou v praxi nejčastěji penzisté, děti, studenti, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání, předdůchodci nebo osoby pečující o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let.

Vyměřovací základ výrazně stoupl

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta, přičemž za státní pojištěnce se měsíční zdravotní pojištění vypočítává z vyměřovacího základu stanoveného příslušnou legislativou. V letošním roce je vyměřovací základ 13 088 korun, a proto je měsíční platba za státní pojištěnce 1 767 korun (13,5 procenta z 13 088 korun). Pro rok 2022 se vyměřovací základ dle nařízení vlády č. 253/2021 Sb. zvyšuje na 14 570 korun a měsíční platba se tedy zvýší na 1 967 korun (13,5 procenta z 14 570 korun). Oproti roku 2018 bude tedy platba za státní pojištěnce více než dvojnásobná. V roce 2018 byla totiž 969 korun, v roce 2019 pak 1 018 korun, od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 potom 1 067 korun, od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 již 1 567 korun.

Státní pojištěnec nemůže být OBZP

V registru zdravotní pojišťovny je každý občan veden v některé ze čtyř kategorií – zaměstnanec, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Souběh některých kategorií je možný, např. zaměstnanec může být současně OSVČ nebo státní pojištěnec může být současně zaměstnanec. Souběh kategorie osoba bez zdanitelných příjmů s jinou kategorií však není možný.

Příklad: OBZP versus státní pojištěnec

Pan Martin je již třetí měsíc osobou bez zdanitelných příjmů, protože není zaměstnancem, OSVČ ani státním pojištěncem. Měsíčně si musí pan Martin sám platit zdravotní pojištění jako OBZP v měsíční částce 2 052 koruny (13,5 procenta z 15 200 korun). Během měsíce srpna však bude panu Martinovi přiznán předčasný důchod a pan Martin bude tedy již pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Naposledy si zaplatí pan Martin zdravotní pojištění jako OBZP za měsíc červenec. Kdo je státním pojištěncem alespoň po část měsíce, tak nemůže být za daný měsíc již veden v registru své zdravotní pojišťovny jako OBZP.

Zaměstnaní státní pojištěnci

V praxi mohou státní pojištěnci samozřejmě pracovat. Mnozí studenti nebo penzisté mají pravidelný příjem ze závislé činnosti. V takovém případě samozřejmě odvádí zdravotní pojištění z hrubé mzdy. Z hrubé odměny z pracovních dohod odvádí zdravotní pojištění, jestliže je hrubá odměna nad limit pro placení zdravotního pojištění (z dohody o provedení práce musí činit alespoň 10 001 korun a z dohody o pracovní činnosti alespoň 3 500 korun). Při výpočtu zdravotního pojištění státních pojištěnců však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu u ostatních zaměstnanců. V praxi to znamená, že například zaměstnaný student nebo penzista při práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 15 200 korun zaplatí na zdravotním pojištění 4,5 procenta ze své skutečné hrubé mzdy a neprovádí se dopočet do minimálního vyměřovacího základu právě ve výši 15 200 korun.

Podnikající státní pojištěnci

Pokud státní pojištěnci vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, tak musí ze své samostatné výdělečné činnosti platit zdravotní pojištění, ale při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.

Příklad: Důchod a podnikání

Starobní důchodce Milan vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2021 bude mít hrubý zisk ve výši 145 500 korun. Skutečný vyměřovací základ je tedy 72 750 korun (145 500 korun x 50 procent). Roční zdravotní pojištění činí 9 822 korun (72 750 korun x 13,5 procenta).

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka