Konec mateřské, rodičovský příspěvek: Jak si prodloužit volno? | e15.cz

Konec rodičovské dovolené o prázdninách: Lze prodloužit volno?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Prázdniny začaly, zavřené zůstanou i některé mateřské školy. To může být problém pro rodiče, kterým právě během prázdnin skončí rodičovská dovolená. Lze prodloužit pracovní volno, pokud již dítě dosáhlo třetího roku věku?

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená je podle zákoníku práce důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance. Během tohoto období má rodič právo čerpat rodičovský příspěvek ve výši 300 tisíc korun na dítě, resp. 450 tisíc korun při narození více dětí.

Zatímco rodičovskou dovolenou lze čerpat maximálně do dosažení třetího roku dítěte, výplatu rodičovského příspěvku může rodič rozložit i na další období, a to do čtyř let věku dítěte.

Rychlost čerpání příspěvku si rodič volí sám, maximální měsíční příspěvek je odvozen od vyplácené peněžité pomoci v mateřství. Rodiče, u nichž není možné určit tzv. denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství (např. OSVČ, kteří si neplatí nemocenské pojištění, nezaměstnaní a další) si ale nemohou sami rychlost čerpání rodičovského příspěvku určovat.

Tip: Kalkulačku rodičovského příspěvku najdete zde

Volno jen neplacené a se souhlasem zaměstnavatele

Některým rodičům skončí rodičovská dovolená v průběhu prázdnin, kdy je řada mateřských škol uzavřená. Přitom je rodič po dosažení věku tří let dítěte povinen nastoupit zpět k výkonu práce ke svému zaměstnavateli.

„Zákoník práce přímo nezohledňuje, zda má rodič možnost po ukončení rodičovské dovolené zajistit péči o dítě či nikoliv. Pokud je dítě starší tří let, lze požádat pouze o neplacené volno,“ vysvětluje advokátka Petra Pavlištová z advokátní kanceláře Pikes Legal. V podstatě jediným řešením je tedy dohoda se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel nicméně není povinen žádosti o neplacené volno vyhovět.  

Pokud zaměstnanec nenastoupí po rodičovské zpět do práce, je možné posoudit toto chování jako neomluvenou absenci, která může vést k okamžitému zrušení pracovního poměru. „Zaměstnavatel by však při svém postupu měl zohlednit rovněž judikaturu Nejvyššího soudu ČR, podle které má-li zaměstnanec k neomluvené absenci pádný, rozumný a pochopitelný důvod, tak s ním zaměstnavatel pracovní poměr rozvázat nemůže. A to ani výpovědí, natož pak okamžitým zrušením pracovního poměru,“ připomíná Pavlištová.

To potvrzuje i tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí. „Nejvyšší soud se touto otázkou zabýval a dospěl k závěru, že pokud zaměstnankyně nenastoupila po skončení rodičovské dovolené do práce jen proto, že neměla možnost umístit dítě do předškolního zařízení a že nemohla zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, a vyrozuměla o tom řádně svého zaměstnavatele, nemohlo být její jednání považováno za porušení pracovních povinností, a tedy ani důvodem k rozvázání pracovního poměru,“ uvádí. V žádosti o neplacené volno je tak vhodné uvést také to, z jakého důvodu zaměstnanec o volno žádá.

Jiná situace by nastala, pokud zaměstnavatel umožní pobyt dítěte v dětské skupině nebo firemní mateřské škole a zaměstnanec tuto možnost odmítne. Pak by již o porušení pracovních povinností zřejmě šlo.

„Pokud zaměstnavatel vyhoví žádosti rodiče o neplacené volno, je potřeba si uvědomit, že po dobu čerpání volna již nepřísluší rodiči ochrana, kterou měl v době čerpání rodičovské dovolené,“ uzavírá Pavlištová. Se zaměstnancem tak lze například rozvázat pracovní poměr výpovědí, je-li dán některý z výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka