Mateřská dovolená 2022: Výpočet, kalkulačka, délka, OSVČ, nárok | e15.cz

Mateřská 2022 a její výpočet. Kdo má nárok a za jakých podmínek?

onk, Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Očekáváte v letošním roce narození dítěte? Tápete v tom, jestli máte na peněžitou pomoc v mateřství nárok? Odpovědi najdete v následujícím textu.

Pro koho je dávka určena a jaké jsou podmínky

PPM je dávkou nemocenského systému. Je tedy určena pro zaměstnance či OSVČ, kteří si platí nemocenské pojištění. Jestliže se stane, že nejste v zaměstnaneckém poměru v den nástupu na mateřskou dovolenou, ještě to neznamená, že na PPM nemáte nárok. Je tady totiž ochranná lhůta v délce 180 dnů. Ty se počítají ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, že žena tyto podmínky nesplní, bude pobírat rovnou rodičovský příspěvek.

Mimo nutnost placení nemocenského pojištění je třeba splnit druhou specifickou podmínku. A to být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech. Tuto podmínku nemusíte splnit jen u jednoho zaměstnavatele. Dny pojištění se sčítají.

Výpočet mateřské 2022 - kalkulačka >>>

Na mateřskou může i táta

Na mateřskou má nárok i otec dítěte. Žena musí být doma s miminkem prvních 6 týdnů po porodu. Poté může nastoupit otec dítěte a platí pro něj úplně stejné podmínky jako pro matku. Mimo ně ale musí s matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit.

Mohou OSVČ také dostat mateřskou?

„Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jen pokud si dobrovolně a po určitou dobu platí nemocenské pojištění. OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Současně musí účast na nemocenském pojištění (ze zaměstnání nebo z podnikání) trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na dávku,“ uvádí ČSSZ.

Výpočet výše mateřské

Vyplácená částka peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent z denního vyměřovacího základu. Ten si zjistíte tak, že si hrubý příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou ale důležité také redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy. U mateřské se denní vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi první a druhý redukční hranicí se započítává 60 procent a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává už jen 30 procent. K příjmu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Redukční hranice pro rok 2022

  1. redukční hranice ze 100 procent vyměřovacího základu – 1182 korun
  2. redukční hranice z 60 procent vyměřovacího základu – 1773 korun
  3. redukční hranice z 30 procent vyměřovacího základu – 3545 korun

Jak na žádost

Žádost o mateřskou vyplní gynekolog a poté musí být předána zaměstnavateli. Pokud podnikáte, předáte dokument přímo na příslušné OSSZ. Když žena nesplní potřebné podmínky, dostane rovnou rodičovský příspěvek.

O dávku mohou žádat i rodiče, kteří převzali dítě do náhradní péče.

Autor: onk, Romana Rybová

Mzdová kalkulačka