Rodičovský příspěvek: Výpočet, nárok a jak podat žádost

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok a jak podat žádost? Co platí, pokud jste OSVČ? Jak se rodičovský příspěvek liší od mateřské? Jak na výpočet? A jak se změní výše rodičovského příspěvku v roce 2024? Vše se dozvíte v článku, s výpočtem vám pomůže naše kalkulačka.

Rodičovský příspěvek přehledně:

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Na rodičovský příspěvek má nárokmatka nebo otec, kterým se narodí dítě. Na dávku samozřejmě dosáhnou i adoptivní rodiče. Rodičovský příspěvek nemusíte pobírat hned na novorozence. Rodič, který splnil podmínky, nejprve pobírá peněžitou pomoc v mateřství – mateřskou.

Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Na mateřskou většinou nárok nemají podnikatelky, studentky či nezaměstnané matky.

Výše rodičovského příspěvku

Každý rodič má k dispozici 300 tisíc korun (u dvojčat a vícerčat je to 450 tisíc), které si může rozvrhnout do několika let. Jaká bude výše vašeho rodičovského příspěvku, ale nezáleží pouze na tom, jak dlouho jej chcete čerpat, důležité je také, kolik jste před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělávali, respektive jak velká byla vaše mateřská.

Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 procentům 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 procentům měsíčního příjmu). Výše rodičovského příspěvku a doba jeho čerpání se změní v roce 2024 (viz níže).

Výši příspěvku si můžete měnit každé tři měsíce. Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u příspěvku za jedno dítě v roce 2023 dělá 49 440 korun. U vícerčat to je 74 160 korun (což odpovídá hrubému příjmu cca 123 tisíc korun měsíčně).

Jestliže jste ale pobírali mateřskou nižší než 10 tisíc měsíčně, nebo jste na ni neměli vůbec nárok, a ani váš partner nemá příjmy tak vysoké, abyste mohli získat vyšší rodičovskou, je váš měsíční příspěvek zastropován 10 tisíci korunami. 15 tisíci u vícerčat. 300 tisíc tak vyberete nejdříve za 30 měsíců.

Kalkulačka rodičovského příspěvku >>> 

Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz přijdete. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Nejčastější délkou pobírání dávky je do tří let věku dítěte. Jeho výše je pak zhruba 9 700 korun měsíčně. U vícerčat pak 14 500 korun.

Rodičovský příspěvek a zvýšení v roce 2024

  • Rodičovský příspěvek pro děti narozené od roku 2024 se zvýší o 50 tisíc na celkových 350 tisíc Kč (u vícerčat o 75 tisíc Kč na 525 tisíc Kč)​
  • Zároveň se maximální doba čerpání příspěvku zkrátí na tři roky z původních čtyř let​
  • Změny jsou výsledkem koaličního kompromisu a týkají se pouze dětí narozených od 1. ledna 2024
  • Doba pro náhradní výživné, státní pomoc pro samoživitele, kteří nejsou schopni vymáhat soudem stanovené výživné, se prodlouží z dosavadních dvou let na čtyři roky

Dočerpání rodičovského příspěvku

Při narození dalšího dítěte se pak již nemusíte bát, že vám rodičovský příspěvek na staršího potomka propadne. Od 28. 7. 2021 je v takové situaci možné dočerpat zbylé finanční prostředky rodičovského příspěvku najednou. Musíte však splnit jednu důležitou podmínku: alespoň jednomu z vás (rodičů) musí být možné v okamžiku narození druhého dítěte stanovit částku 70 procent třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 7 600 korun.

Jednoduše řečeno, alespoň jeden z rodičů musí být řádně zaměstnán. O dočerpání rodičovského příspěvku není možné žádat zpětně v případě, že se druhé dítě narodilo před 28. 7. 2021.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek se žádá na příslušném Odboru sociální podpory pod úřadem práce. Pokud nejprve pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, je potřeba pohlídat si, abyste o rodičovský příspěvek požádali včas. Mateřská končí většinou přibližně šest měsíců po narození dítěte. O rodičák si tak můžete požádat už tři měsíce před koncem mateřské.

Neznamená to ale, že byste o rodičovskou přišli, pokud si nestihnete požádat. Lze o ni žádat i zpětně. Pokud se vám nechce nebo nemůžete na úřad osobně, můžete o příspěvek požádat online. Musíte ale mít datovou schránku nebo elektronický podpis. V případě pobírání mateřské si nezapomeňte připravit potvrzení z OSSZ, která mateřskou vyplácí.

Kdy se vyplácí rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek vám bude vyplácen ve stanoveném konkrétním termínu. Ten bude záviset na tom, ve které část Česka žijete. Jednotlivé úřady práce totiž mají stanovené své vlastní výplatní termíny. 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku

Když pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si libovolně přivydělat. A to i u zaměstnavatele, u kterého jste pracovali před nástupem na rodičovskou. Je jedno, jestli budete zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr nebo brigádně.

Rodičovská a školka

Pokud je dítě, na které rodičovský příspěvek pobíráte, starší dvou let, můžete jej dávat do školky neomezeně. V případě, že potřebujete dát do školky či jeslí dítě mladší dvou let, i to můžete. O rodičovský příspěvek nepřijdete. Dítě ale může být v takovém zařízení maximálně 92 hodin měsíčně.

Rodičovský příspěvek versus peněžitá pomoc v mateřství

  • Na rodičovský příspěvek má nárok každý. I OSVČ, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná (300 tisíc). Penežitá pomoc v mateřství (mateřská) se odvíjí od vašich předchozích příjmů.
  • Rodičovský příspěvek se pobírá maximálně do čtyř let věku dítěte. Mateřská 28 týdnů.
  • Mateřskou i rodičovský příspěvek mohou pobírat i otcové. Na mateřskou může otec nastoupit až po uplynutí šestinedělí.
  • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u předchozího zaměstnavatele. Při mateřské nikoliv.

Kdy vzniká nárok na mateřskou

Zaměstnankyni vzniká nárok na mateřskou, jestliže je v den nástupu účastna na nemocenském pojištění a současně získala dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro výplatu mateřské, tak se pobírá ihned od narození dítěte rodičovský příspěvek.

Daňová sleva na manželku (manžela)

Váš manžel si může v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela). Tato sleva na dani je ve výši 24 840 korun. Vaše roční příjmy ale nesmí přesáhnout 68 tisíc korun. PPM (mateřská) se do těchto 68 tisíc počítá. Rodičovský příspěvek už ne.

Růst rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek se naposledy zvýšil od ledna 2020, a to z 220 tisíc korun na 300 tisíc (u vícerčat nyní dosahuje 450 tisíc korun). Od prvního ledna 2024 bude platit zvýšení na 350 tisíc korun, u vícerčat na 525 tisíc korun, jeho čerpání ze zkrátí ze tři roky na čtyři. Změny se týkají dětí narozených od prvního ledna 2024.